. طرح درس دبستان,کتاب درسی ششم دبستان,طرح درس ششم،روش تدریس,ضمن خدمت آموزش و پرورش سوران, راهنمای معلم, پاورپوینت آموزشی http://www.dabstan.ir 2019-01-21T06:27:40+01:00 text/html 2015-08-31T17:07:03+01:00 www.dabstan.ir الهی بخش سپاهی مجموعه کامل (همه ی) کتاب های راهنمای تدریس دوره آموزش ابتدایی http://www.dabstan.ir/post/196 <div><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><font size="3"><strong><br></strong></font></span><p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:22.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;background:aqua; mso-highlight:aqua;mso-bidi-language:FA">لطفا به ادامه مطلب بروید</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:22.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p></div> text/html 2015-08-31T16:45:27+01:00 www.dabstan.ir الهی بخش سپاهی بخش کردن و صدا کشی http://www.dabstan.ir/post/195 <div style="text-align: center;"><img src="file:///C:/Users/cebit/Downloads/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8.gif"><img src="file:///C:/Users/cebit/Downloads/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8.gif"><img src="file:///C:/Users/cebit/Downloads/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8.gif"><img src="file:///C:/Users/cebit/Downloads/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8.gif"><img src="file:///C:/Users/cebit/Downloads/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8.gif">&nbsp;<span style="background-color: aqua; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 22pt; line-height: 115%;">لطفا به ادامه مطلب بروید</span></div><p class="MsoNormal"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:22.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> text/html 2015-08-31T16:45:15+01:00 www.dabstan.ir الهی بخش سپاهی روش تدریس اشکال هندسی دوم http://www.dabstan.ir/post/194 text/html 2015-08-31T16:35:27+01:00 www.dabstan.ir الهی بخش سپاهی کتابهای راهنمای تدریس سوم دبستان http://www.dabstan.ir/post/193 <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;background:yellow; mso-highlight:yellow;mso-bidi-language:FA">لطفا به ادامه مطلب بروید</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:18.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> text/html 2015-08-31T16:33:10+01:00 www.dabstan.ir الهی بخش سپاهی آموزش مبانی قرآن ابتدایی http://www.dabstan.ir/post/192 <table width="630" border="1" align="center" cellpadding="2" cellspacing="5" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 11px; line-height: 16px; background-color: rgb(0, 0, 0);"><tbody><tr><td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="freecmsblogfacom5 freecmsblogfacom34" style="direction: rtl; font-size: 8pt; text-align: justify; overflow: hidden;"><div align="center"><div class="Pichak"><div id="main-back"><div class="main"><div class="post"><div class="C-post"><div class="CenterPost"><p align="center"><font style="background-color: rgb(255, 255, 102);"><img hspace="0" border="0" align="bottom" src="http://roozgozar.com/roozgozar/02/flower2.gif" style="font-size: 8pt; text-align: justify; border: none;"></font></p><br></div></div></div></div></div></div></div></td></tr></tbody></table><p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;background:yellow; mso-highlight:yellow;mso-bidi-language:FA">لطفا به ادامه مطلب بروید</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:18.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> text/html 2015-08-25T12:28:40+01:00 www.dabstan.ir الهی بخش سپاهی دانلود کتاب های جدیدالتالیف پنجم ابتدایی94 http://www.dabstan.ir/post/191 <div style="text-align: center;">برای دانلود لطفا به ادامه مطلب بروید</div><div><br></div> text/html 2015-04-09T05:18:30+01:00 www.dabstan.ir الهی بخش سپاهی مطالب آموزشی کلاسهای چندپایه http://www.dabstan.ir/post/189 <p align="center" style="color: rgb(103, 103, 103); font-size: 12px; line-height: 20px; background-color: rgb(247, 247, 247);"><font color="#0000ff" face="georgia,times new roman,times,serif" size="3"><strong>..........مطالب ویژه مدرسان در لینک زیر است&nbsp;.........&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong></font></p><p align="center" style="color: rgb(103, 103, 103); font-size: 12px; line-height: 20px; background-color: rgb(247, 247, 247);"><strong><font color="#000000" face="Georgia" size="3">برای ورود به مطلب ودانلود رمز دریافتی از از طریق پیامک را وارد کنید&nbsp;</font></strong></p><p align="center" style="color: rgb(103, 103, 103); font-size: 12px; line-height: 20px; background-color: rgb(247, 247, 247);"><strong><font color="#ff0000" face="Georgia" size="5" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">==&gt;&gt;<a title="تا" href="http://kabotarharam91.blogfa.com/post/690" target="_blank" style="font-size: 11px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; text-decoration: none;">مطالب ویژه مدرسان</a>&lt;&lt;==</font></strong></p><p align="center" style="color: rgb(103, 103, 103); font-size: 12px; line-height: 20px; background-color: rgb(247, 247, 247);"><a href="http://www.kabotarharam91.blogfa.com/post/686/%d9%81%d8%a7%db%8c%d9%84-%d9%85%d8%aa%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%b5%d9%88%d8%aa%db%8c-%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b6%d9%85%d9%86-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86(%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86)" style="font-size: 11px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; text-decoration: none;"><font color="#0000ff" face="Arial" size="3"><strong>فایل متنی و صوتی وپاورپونت جهت ارائه کلاس های ضمن خدمت تهران(ویژه مدرسان)</strong></font></a><strong><font color="#0000ff"></font></strong></p><p align="center" style="color: rgb(103, 103, 103); font-size: 12px; line-height: 20px; background-color: rgb(247, 247, 247);"></p><p align="center" style="color: rgb(103, 103, 103); font-size: 12px; line-height: 20px; background-color: rgb(247, 247, 247);"><font color="#0000ff" face="georgia,times new roman,times,serif" size="3"><strong>&nbsp;&nbsp;</strong></font></p><p align="center" style="color: rgb(103, 103, 103); font-size: 12px; line-height: 20px; background-color: rgb(247, 247, 247);"></p><table cellspacing="1" cellpadding="1" style="color: rgb(103, 103, 103); font-size: 12px; line-height: 20px; border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 503px; border-collapse: collapse; height: 178px; background-color: rgb(247, 247, 247);"><tbody><tr><td style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; line-height: 16px; border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 164px;"><p align="center"><font color="#0000ff" face="georgia,times new roman,times,serif"><strong><a href="http://s5.picofile.com/file/8152853976/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82_%D8%AF%D9%88_%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87.pdf.html" style="font-size: 11px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; text-decoration: none;">&nbsp;</a></strong></font></p><p align="center"><font color="#0000ff" face="georgia,times new roman,times,serif"><strong><a href="http://s5.picofile.com/file/8152853976/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82_%D8%AF%D9%88_%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87.pdf.html" style="font-size: 11px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; text-decoration: none;">مقاله دانش آموزان مناطق دو زبانه</a></strong></font></p></td><td style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; line-height: 16px; border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 165px;"><p align="center"><font color="#0000ff" face="georgia,times new roman,times,serif"><strong><a title="برنامه درسی چند پایه" href="http://s5.picofile.com/file/8154132634/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%DB%8C%DA%A9_%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87_%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87_%DA%86%D9%86%D8%AF%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87.pdf.html" target="_blank" style="font-size: 11px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; text-decoration: none;">برنامه درسی یک هفته در مدرسه چندپایه&nbsp;</a></strong></font></p><p align="center"></p></td><td style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; line-height: 16px; border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 165px;"><p align="center"><font color="#0000ff" face="georgia,times new roman,times,serif"><strong><a title="اجتماعی به روش گروهی" href="http://s5.picofile.com/file/8154132684/%D8%AA%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D9%87_%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84_%D8%AF%D8%B1%D8%B3_%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C_%D8%A8%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%B4_%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%DB%8C.pdf.html" target="_blank" style="font-size: 11px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; text-decoration: none;">تجزیه وتحلیل درس تعلیمات اجتماعی به روش گروهی</a></strong></font></p></td></tr><tr><td style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; line-height: 16px; border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 164px;"><p align="center"><font color="#0000ff" face="georgia,times new roman,times,serif">&nbsp;</font></p><p align="center"><a title="تحلیل قران کلاس اول تا ششم به روش گروهی" href="http://s5.picofile.com/file/8154132742/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84_%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%88%D9%84_%D8%AA%D8%A7_%D8%B4%D8%B4%D9%85_%D8%A8%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%B4_%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%DB%8C.pdf.html" target="_blank" style="font-size: 11px; color: rgb(68, 68, 68); text-decoration: none;"><font color="#0000ff" face="georgia,times new roman,times,serif"><strong>تحلیل قران کلاس اول تا ششم به روش گروهی</strong></font></a></p></td><td style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; line-height: 16px; border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 165px;"><p align="center"><a title="تحلیل هدیه های آسمان کلاس اول تا ششم به روش گروهی" href="http://s5.picofile.com/file/8154132800/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84_%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%88%D9%84_%D8%AA%D8%A7_%D8%B4%D8%B4%D9%85_%D8%A8%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%B4_%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%DB%8C.pdf.html" target="_blank" style="font-size: 11px; color: rgb(68, 68, 68); text-decoration: none;"><font color="#0000ff" face="georgia,times new roman,times,serif"><strong>تحلیل هدیه های آسمان کلاس اول تا ششم به روش گروهی</strong></font></a></p></td><td style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; line-height: 16px; border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 165px;"><p align="center"><a title="تحلیل هنر کلاس اول تا ششم به روش گروهی" href="http://s5.picofile.com/file/8154132834/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84_%D9%87%D9%86%D8%B1_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%88%D9%84_%D8%AA%D8%A7_%D8%B4%D8%B4%D9%85_%D8%A8%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%B4_%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%DB%8C.pdf.html" target="_blank" style="font-size: 11px; color: rgb(68, 68, 68); text-decoration: none;"><font color="#0000ff" face="georgia,times new roman,times,serif"><strong>تحلیل هنر کلاس اول تا ششم به روش گروهی</strong></font></a></p></td></tr><tr><td style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; line-height: 16px; border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 164px;"><p align="center"><font color="#0000ff" face="georgia,times new roman,times,serif"><strong>&nbsp;</strong></font></p><p align="center"><a title="روش گروهی تجزیه وتحلیل درس علوم" href="http://s5.picofile.com/file/8154132884/%D8%B1%D9%88%D8%B4_%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%DB%8C_%D8%AA%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D9%87_%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84_%D8%AF%D8%B1%D8%B3_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85.pdf.html" target="_blank" style="font-size: 11px; color: rgb(68, 68, 68); text-decoration: none;"><font color="#0000ff" face="georgia,times new roman,times,serif"><strong>روش گروهی تجزیه وتحلیل درس علوم</strong></font></a></p></td><td style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; line-height: 16px; border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 165px;"><p align="center"><a title="روش های تدریس در چندپایه" href="http://s5.picofile.com/file/8154132892/%D8%B1%D9%88%D8%B4_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3_%D8%AF%D8%B1_%DA%86%D9%86%D8%AF%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87.pdf.html" target="_blank" style="font-size: 11px; color: rgb(68, 68, 68); text-decoration: none;"><font color="#0000ff" face="georgia,times new roman,times,serif"><strong>روش های تدریس در چندپایه</strong></font></a></p></td><td style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; line-height: 16px; border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 165px;"><p align="center"><u></u></p></td></tr><tr><td style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; line-height: 16px; border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 164px;"><p align="center"><font color="#0000ff" face="georgia,times new roman,times,serif"><strong>&nbsp;</strong></font></p><p align="center"><a title="فرم طرح درس به روش تلفیقی" href="http://s5.picofile.com/file/8154132934/%D9%81%D8%B1%D9%85_%D8%B7%D8%B1%D8%AD_%D8%AF%D8%B1%D8%B3_%D8%A8%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%B4_%D8%AA%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%82%DB%8C.pdf.html" target="_blank" style="font-size: 11px; color: rgb(68, 68, 68); text-decoration: none;"><font color="#0000ff" face="georgia,times new roman,times,serif"><strong>فرم طرح درس به روش تلفیقی</strong></font></a></p></td><td style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; line-height: 16px; border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 165px;"><p align="center"><a title="مشکلات وراه حل ها" href="http://s5.picofile.com/file/8154132976/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D8%AD%D9%84_%D9%87%D8%A7.pdf.html" target="_blank" style="font-size: 11px; color: rgb(68, 68, 68); text-decoration: none;"><font color="#0000ff" face="georgia,times new roman,times,serif"><strong>مشکلات وراه حل ها</strong></font></a></p></td><td style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; line-height: 16px; border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 165px;"><p align="center"><a title="مواد ووسایل آموزشی مدارس چندپایه" href="http://s5.picofile.com/file/8154133018/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D9%88%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%84_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C_%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3_%DA%86%D9%86%D8%AF%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87.pdf.html" target="_blank" style="font-size: 11px; color: rgb(68, 68, 68); text-decoration: none;"><font color="#0000ff" face="georgia,times new roman,times,serif"><strong>مواد ووسایل آموزشی مدارس چندپایه</strong></font></a></p></td></tr><tr><td style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; line-height: 16px; border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 164px;"><p align="center"><font color="#0000ff" face="georgia,times new roman,times,serif"><strong>&nbsp;</strong></font></p><p align="center"><a title="نگرش در مدارس چندپایه" href="http://s5.picofile.com/file/8154133026/%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%B4_%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3_%DA%86%D9%86%D8%AF%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87.pdf.html" target="_blank" style="font-size: 11px; color: rgb(68, 68, 68); text-decoration: none;"><font color="#0000ff" face="georgia,times new roman,times,serif"><strong>نگرش در مدارس چندپایه</strong></font></a></p></td><td style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; line-height: 16px; border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 165px;"><a href="http://s5.picofile.com/file/8168939176/%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84_%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9_%D8%B1%D9%88%D8%B4_%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%DB%8C_%D8%AF%D8%B1%D8%B3_%D8%A8%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%85.pdf.html" target="_blank" style="font-size: 11px; color: rgb(68, 68, 68); text-decoration: none;"><font color="#0000ff" face="georgia,times new roman,times,serif" size="2"><strong>روش<font face="georgia,times new roman,times,serif" size="3">&nbsp;گروهی تجزیه وتحلیل بنویسیم</font></strong></font></a></td><td style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; line-height: 16px; border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 165px;"><font color="#0000ff" face="georgia,times new roman,times,serif"><strong><a href="http://s5.picofile.com/file/8168939192/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84_%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9_%D8%B1%D9%88%D8%B4_%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%DB%8C_%D8%AF%D8%B1%D8%B3_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C.pdf.html" target="_blank" style="font-size: 11px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; text-decoration: none;">روش گروهی تجزیه وتحلیل ریاضی</a></strong></font></td></tr><tr><td style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; line-height: 16px; border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 164px;"><p><strong><font face="georgia,times new roman,times,serif">&nbsp;</font></strong></p><p><font color="#0000ff" face="georgia,times new roman,times,serif"><strong><a href="http://s4.picofile.com/file/8168939884/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7_%D8%B7%D9%88%D9%84%DB%8C_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85.pdf.html" target="_blank" style="font-size: 11px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; text-decoration: none;">روش گروهی تجزیه وتحلیل علوم2</a></strong></font></p></td><td style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; line-height: 16px; border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 165px;"><font face="georgia,times new roman,times,serif">&nbsp;<strong><a href="http://s4.picofile.com/file/8170292884/%D8%B7%D8%B1%D8%AD_%D8%AF%D8%B1%D8%B3_89%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87_%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3_%DA%86%D9%86%D8%AF%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_88LJK.doc.html" target="_blank" style="font-size: 11px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; text-decoration: none;"><font color="#0000ff">طرح درس چندپایه ویژه شرکت در جشنواره تدریس</font></a></strong></font></td><td style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; line-height: 16px; border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 165px;"><p style="text-align: center;"><a href="http://s4.picofile.com/file/8170480884/%D9%81%D8%B1%D9%85.pdf.html" target="_blank" style="font-size: 11px; color: rgb(68, 68, 68); text-decoration: none;"><span style="font-family: 'b titr'; color: rgb(0, 0, 255); font-size: large;"><strong><font face="georgia,times new roman,times,serif" size="3">فرم طرح درس مورد نیاز کلاس چند پایه</font></strong></span></a></p></td></tr></tbody></table><p style="color: rgb(103, 103, 103); font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: -webkit-right; background-color: rgb(247, 247, 247);"></p><p style="color: rgb(103, 103, 103); font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: -webkit-right; background-color: rgb(247, 247, 247);"><strong>&nbsp;</strong></p> text/html 2015-04-09T05:09:12+01:00 www.dabstan.ir الهی بخش سپاهی آموزش http://www.dabstan.ir/post/188 <p align="center" class=" " dir="rtl" style="text-align: center; color: rgb(103, 103, 103); font-size: 12px; background-color: rgb(247, 247, 247);"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 8.5pt;">برای دریافت محتوا بر موضوع آن کلیک کنید</span></p><p align="center" class=" " dir="rtl" style="text-align: center; color: rgb(103, 103, 103); font-size: 12px; line-height: 20px; background-color: rgb(247, 247, 247);"><font face="georgia,times new roman,times,serif">&nbsp;</font></p><p align="center" class=" " dir="rtl" style="color: rgb(103, 103, 103); font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: center; background-color: rgb(247, 247, 247);"></p><p class=" " dir="rtl" style="color: rgb(103, 103, 103); font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: -webkit-right; background-color: rgb(247, 247, 247);"></p><table cellspacing="1" cellpadding="1" style="text-align: center; color: rgb(103, 103, 103); line-height: 20px; border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 519px; border-collapse: collapse; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; height: 816px; font-size: 11px; background-color: rgb(247, 247, 247);"><tbody><tr><td style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; line-height: 16px; border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 257px; border-collapse: collapse;"><p><font face="georgia,times new roman,times,serif">&nbsp;</font></p><p align="center" class=" " dir="rtl" style="text-align: center; line-height: normal;"></p><strong><a title="آموزش ساخت وبلاگ" href="http://s5.picofile.com/file/8159720034/blogfa.rar.html" target="_blank" style="font-size: 11px; color: rgb(68, 68, 68); text-decoration: none;"><p align="center" class=" " dir="rtl" style="text-align: center; line-height: normal;"><font face="georgia,times new roman,times,serif"><strong><span lang="FA" style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 18pt;">&nbsp;<font color="#3333ff">آموزش ساخت وبلاگ</font></span></strong></font></p></a></strong><p align="center" class=" " dir="rtl" style="text-align: center; line-height: normal;"></p></td><td style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; line-height: 16px; border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 256px; border-collapse: collapse;"><font face="georgia,times new roman,times,serif"><font color="#3333ff" size="5">&nbsp;</font></font><p align="center" class=" " dir="rtl" style="text-align: center; line-height: normal;"><span lang="FA" style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 28pt;"><a title="بروشور" href="http://s5.picofile.com/file/8159720176/Boroshor.rar.html" target="_blank" style="font-size: 11px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; text-decoration: none;"><font face="georgia,times new roman,times,serif">&nbsp;</font></a></span></p><a title="بروشور" href="http://s5.picofile.com/file/8159720176/Boroshor.rar.html" target="_blank" style="font-size: 11px; color: rgb(68, 68, 68); text-decoration: none;"><p align="center" class=" " dir="rtl" style="text-align: center; line-height: normal;"><span lang="FA" style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 28pt;"><font color="#3333ff" face="georgia,times new roman,times,serif" size="5">آموزش ساخت بروشور</font></span></p></a><p align="center" class=" " dir="rtl" style="text-align: center; line-height: normal;"><font face="georgia,times new roman,times,serif">&nbsp;</font></p></td></tr><tr><td style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; line-height: 16px; border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 257px; border-collapse: collapse;"><p><font face="georgia,times new roman,times,serif">&nbsp;</font></p><p align="center" class=" " dir="rtl" style="text-align: center; line-height: normal;"><span lang="FA" style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#3333ff" face="georgia,times new roman,times,serif" size="5">&nbsp;</font></span></p><span lang="FA" style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 28pt;"><a title="نصب فونت" href="http://s5.picofile.com/file/8159720276/font.rar.html" target="_blank" style="font-size: 11px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; text-decoration: none;"><p align="center" class=" " dir="rtl" style="text-align: center; line-height: normal;"><span lang="FA" style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 28pt;"><font size="5"><font color="#3333ff"><font face="georgia,times new roman,times,serif">آموزش نصب فونت</font></font></font></span></p></a><p align="center" class=" " dir="rtl" style="text-align: center; line-height: normal;"></p></span></td><td style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; line-height: 16px; border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 256px; border-collapse: collapse;"><font face="georgia,times new roman,times,serif"><font color="#3333ff" size="5">&nbsp;</font></font><p align="center" class=" " dir="rtl" style="text-align: center; line-height: normal;"><span lang="FA" style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 28pt;"><a title="رایت" href="http://s5.picofile.com/file/8159720968/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2_%D8%B4_%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AA.rar.html" target="_blank" style="font-size: 11px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; text-decoration: none;"><font face="georgia,times new roman,times,serif">&nbsp;</font></a></span></p><a title="رایت" href="http://s5.picofile.com/file/8159720968/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2_%D8%B4_%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AA.rar.html" target="_blank" style="font-size: 11px; color: rgb(68, 68, 68); text-decoration: none;"><p align="center" class=" " dir="rtl" style="text-align: center; line-height: normal;"><span lang="FA" style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 28pt;"><font color="#3333ff" face="georgia,times new roman,times,serif" size="5">آموزش رایت سی دی</font></span></p></a><p align="center" class=" " dir="rtl" style="text-align: center; line-height: normal;"><font face="georgia,times new roman,times,serif">&nbsp;</font></p></td></tr><tr><td style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; line-height: 16px; border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 257px; border-collapse: collapse;"><p><font face="georgia,times new roman,times,serif">&nbsp;</font></p><span lang="FA" style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 28pt;"><a title="ویرایش تصاویر" href="http://s5.picofile.com/file/8159720900/virayeshe_tasavir.rar.html" target="_blank" style="font-size: 11px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; text-decoration: none;"><p align="center" class=" " dir="rtl" style="text-align: center; line-height: normal;"><span lang="FA" style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 28pt;"><font color="#3333ff" face="georgia,times new roman,times,serif" size="5">آموزش&nbsp;ویرایش &nbsp;تصاویر</font></span></p></a><p align="center" class=" " dir="rtl" style="text-align: center; line-height: normal;"><font face="georgia,times new roman,times,serif">&nbsp;</font></p></span></td><td style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; line-height: 16px; border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 256px; border-collapse: collapse;"><font face="georgia,times new roman,times,serif"><font color="#3333ff" size="5">&nbsp;</font></font><p align="center" class=" " dir="rtl" style="text-align: center; line-height: normal;"><span lang="FA" style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#3333ff" face="georgia,times new roman,times,serif" size="5">&nbsp;</font></span></p><span lang="FA" style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 28pt;"><a title="تایپ سوالات" href="http://s5.picofile.com/file/8159720884/soalat.rar.html" target="_blank" style="font-size: 11px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; text-decoration: none;"><p align="center" class=" " dir="rtl" style="text-align: center; line-height: normal;"><span lang="FA" style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 28pt;"><font color="#3333ff" face="georgia,times new roman,times,serif" size="5">آموزش تایپ سوالات</font></span></p></a><p align="center" class=" " dir="rtl" style="text-align: center; line-height: normal;"><font face="georgia,times new roman,times,serif">&nbsp;</font></p></span></td></tr><tr><td style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; line-height: 16px; border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 257px; border-collapse: collapse;"><p><font face="georgia,times new roman,times,serif">&nbsp;</font></p><span lang="FA" style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 28pt;"><a title="http://s5.picofile.com/file/8159721834/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A7_%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%D9%86%D8%AA.rar.html" href="http://mihanblog.com/blog/post/edit/postrowid/10/atrty/1419602638/avrvy/1283300//key/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%20%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%D9%86%D8%AA" target="_blank" style="font-size: 11px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; text-decoration: none;"><p align="center" class=" " dir="rtl" style="text-align: center; line-height: normal;"></p></a><p align="center" class=" " dir="rtl" style="text-align: center; line-height: normal;"><font face="georgia,times new roman,times,serif" size="5"><strong><a title="تولید محتوا با پاورپونت" href="http://s5.picofile.com/file/8159721834/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A7_%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%D9%86%D8%AA.rar.html" target="_blank" style="font-size: 11px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; text-decoration: none;">&nbsp;</a></strong></font></p><font size="5"><strong><a title="تولید محتوا با پاورپونت" href="http://s5.picofile.com/file/8159721834/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A7_%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%D9%86%D8%AA.rar.html" target="_blank" style="font-size: 11px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; text-decoration: none;"><p align="center" class=" " dir="rtl" style="text-align: center; line-height: normal;"><font color="#3333ff" face="georgia,times new roman,times,serif" size="5"><strong>آموزش تولید محتوا با پاورپونت</strong></font></p></a></strong></font><p align="center" class=" " dir="rtl" style="text-align: center; line-height: normal;"><font face="georgia,times new roman,times,serif">&nbsp;</font></p></span></td><td style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; line-height: 16px; border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 256px; border-collapse: collapse;"><font face="georgia,times new roman,times,serif"><font color="#3333ff" size="5">&nbsp;</font></font><p align="center" class=" " dir="rtl" style="text-align: center; line-height: normal;"><span lang="FA" style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 28pt;"><a title="تولید محتوا با فلش" href="http://s5.picofile.com/file/8159720418/Moghanaraz_ir_Learning_Adobe_Flash_CS5.rar.html" target="_blank" style="font-size: 11px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; text-decoration: none;"><font face="georgia,times new roman,times,serif">&nbsp;</font></a></span></p><a title="تولید محتوا با فلش" href="http://s5.picofile.com/file/8159720418/Moghanaraz_ir_Learning_Adobe_Flash_CS5.rar.html" target="_blank" style="font-size: 11px; color: rgb(68, 68, 68); text-decoration: none;"><p align="center" class=" " dir="rtl" style="text-align: center; line-height: normal;"><span lang="FA" style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 28pt;"><font color="#3333ff" face="georgia,times new roman,times,serif" size="5">آموزش تولید محتوا با فلش</font></span></p></a><p align="center" class=" " dir="rtl" style="text-align: center; line-height: normal;"><font face="georgia,times new roman,times,serif">&nbsp;</font></p></td></tr><tr><td style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; line-height: 16px; border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 257px; border-collapse: collapse;"><p><font face="georgia,times new roman,times,serif">&nbsp;</font></p><span lang="FA" style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 28pt;"><a title="تولیدمحتوا" href="http://s5.picofile.com/file/8159722426/%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3_auto_play.rar.html" target="_blank" style="font-size: 11px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; text-decoration: none;"><p align="center" class=" " dir="rtl" style="text-align: center; line-height: normal;"><font size="5"><font color="#3333ff"><font face="georgia,times new roman,times,serif"><span lang="FA" style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 28pt;">آموزش تولید محتوا با</span><span dir="ltr" style="font-family: 'B Nazanin', serif; font-size: 28pt;">auto play</span></font></font></font></p></a><p align="center" class=" " dir="rtl" style="text-align: center; line-height: normal;"><font face="georgia,times new roman,times,serif">&nbsp;</font></p></span></td><td style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; line-height: 16px; border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 256px; border-collapse: collapse;"><font face="georgia,times new roman,times,serif"><font color="#3333ff" size="5">&nbsp;</font></font><p align="center" class=" " dir="rtl" style="text-align: center; line-height: normal;"><span lang="FA" style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 28pt;"><a href="http://s5.picofile.com/file/8159721034/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%84_%D8%AF%D8%B1_%D8%AA%D8%B1%D9%86%D9%85_%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B4.rar.html" target="_blank" style="font-size: 11px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; text-decoration: none;"><span lang="FA" style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 28pt;"><font color="#3333ff" face="georgia,times new roman,times,serif" size="5">آموزش اکسل</font></span></a></span></p></td></tr></tbody></table><div style="text-align: center;"><br></div><p style="color: rgb(103, 103, 103); font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: -webkit-right; background-color: rgb(247, 247, 247);"></p> text/html 2014-12-30T13:08:58+01:00 www.dabstan.ir الهی بخش سپاهی کتاب های راهنمای معلم چهارم ابتدایی http://www.dabstan.ir/post/187 <div align="center" style="font-family: Tahoma;"><table border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" width="100%" align="center" height="50"><tbody><tr><td bgcolor="#31fcfc"><font face="Tahoma"><strong>كتاب های راهنمای معلم چهارم ابتدایی</strong></font></td></tr></tbody></table></div><table border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" width="100%" style="font-family: Tahoma;"><tbody><tr><td bgcolor="#dafefe" width="3%"><img alt="" src="http://www.talif.sch.ir/images/extract_image.php?image_id=1428"></td><td bgcolor="#dafefe"><p><font size="2" face="Tahoma"><strong><font face="Times New Roman"><font face="Tahoma">ضمیمه کتاب تربیت بدنی دوره ابتدایی ویژه معلمان چهارم ابتدایی</font>&nbsp;</font><font color="#808080" size="1">(15/07/93)</font></strong></font></p><p><strong><font color="#0000ff" size="2" face="Tahoma"><a href="http://www.talif.sch.ir/files/extract_file.php?file_id=570" target="_blank" style="font-size: 11px; font-weight: normal; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: none;">دانلود</a></font></strong></p></td></tr><tr><td><img alt="" src="http://www.talif.sch.ir/includes/FCKeditor2/editor/images/extract_image.php?image_id=1311"></td><td><p><strong><font face="Tahoma"><font size="2">پیش نویس راهنمای تدریس مطالعات اجتماعی</font></font></strong></p><p><strong><font face="Tahoma"><a href="http://www.talif.sch.ir/files/extract_file.php?file_id=534" style="font-size: 11px; font-weight: normal; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: none;">دانلود</a><font size="2">(فصل1 تا 4)</font><font color="#808080" size="1">(05/07/93)</font></font></strong></p><p><strong><font color="#808080" size="1" face="Tahoma"><font color="#0000ff" size="3"><a href="http://www.talif.sch.ir/files/extract_file.php?file_id=535" target="_blank" style="font-size: 11px; font-weight: normal; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: none;">دانلود</a></font>&nbsp;<font color="#000000" size="2">(فصل5 تا 7)</font><font color="#808080" size="1">(07/07/93)</font></font></strong></p><p><strong><font color="#808080" size="1" face="Tahoma"><font color="#0000ff" size="3"><a href="http://www.talif.sch.ir/files/extract_file.php?file_id=584" target="_blank" style="font-size: 11px; font-weight: normal; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: none;">دانلود&nbsp;</a></font><font color="#000000" size="2">(درس 9 و 10)</font><font color="#808080" size="1">(30/07/93)</font></font></strong></p><p><font size="2"><span style="font-weight: bold;"><a href="http://www.talif.sch.ir/files/extract_file.php?file_id=589" target="_blank" style="font-size: 11px; font-weight: normal; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: none;"><font color="#0000ff" size="3">دانلود</font></a>&nbsp;(درس 11 ، 12 ، 13 و 14)</span></font><strong><font color="#808080" size="1" face="Tahoma"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2">&nbsp;</font></span>(05/08/93)</font></strong></p><p><font color="#808080"><strong><font size="1" face="Tahoma"><font size="3"><a href="http://www.talif.sch.ir/files/extract_file.php?file_id=592" target="_blank" style="font-size: 11px; font-weight: normal; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: none;">دانلود&nbsp;</a></font><font color="#000000" size="2">(درس 15&nbsp;و 16)<font color="#808080" size="1">(14/08/93)</font></font></font></strong><br></font></p><p><font color="#808080"><strong><font size="1" face="Tahoma"><font size="3"><a href="http://www.talif.sch.ir/files/extract_file.php?file_id=599" target="_blank" style="font-size: 11px; font-weight: normal; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: none;">دانلود&nbsp;</a></font><font color="#000000" size="2">(درس 17 ، 18 و 19)<font color="#808080" size="1">(24/08/93)</font></font></font></strong><br></font></p><p><font color="#808080"><strong><font size="1" face="Tahoma"><font size="3"><a href="http://www.talif.sch.ir/files/extract_file.php?file_id=598" target="_blank" style="font-size: 11px; font-weight: normal; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: none;">دانلود&nbsp;</a></font><font color="#000000" size="2">(درس 20 ، 21&nbsp; و 22)<font color="#808080" size="1">(24/08/93)</font></font></font></strong><br></font></p></td></tr><tr><td bgcolor="#dafefe" width="3%"><img alt="" src="http://www.talif.sch.ir/includes/FCKeditor2/editor/images/extract_image.php?image_id=1311"></td><td bgcolor="#dafefe"><p><font size="2" face="Tahoma"><strong>پیش نویس کتاب معلم ریاضی پایه چهارم&nbsp;<font color="#808080" size="1">(26/05/93)</font></strong></font></p><p><strong><font color="#0000ff" size="2" face="Tahoma"><a href="http://www.talif.sch.ir/files/extract_file.php?file_id=496" target="_blank" style="font-size: 11px; font-weight: normal; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: none;">دانلود</a></font></strong></p></td></tr><tr><td><img alt="" src="http://www.talif.sch.ir/images/extract_image.php?image_id=1395"></td><td><p><font size="2" face="Tahoma"><strong>کتاب معلم فارسی چهارم دبستان</strong></font></p><p><strong><font size="2" face="Tahoma"><a href="http://www.talif.sch.ir/files/extract_file.php?file_id=536" target="_blank" style="font-size: 11px; font-weight: normal; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: none;"><font color="#0000ff">دانلود</font></a>&nbsp;<font color="#808080" size="1">(07/07/93)</font></font></strong></p></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></tbody></table> text/html 2014-12-30T12:59:41+01:00 www.dabstan.ir الهی بخش سپاهی اشکالات چاپی ریاضی چهارم ابتدایی http://www.dabstan.ir/post/186 <br> text/html 2014-08-17T03:51:57+01:00 www.dabstan.ir الهی بخش سپاهی نرم افزار حسابداری مدارس SchoolAccounting http://www.dabstan.ir/post/182 <img src="http://rozup.ir/up/moalleman/Pictures/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C.jpg" alt="نرم افزار حسابداری مدارس SchoolAccounting" title="نرم افزار حسابداری مدارس SchoolAccounting" border="0" style="border: none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; line-height: 17.600000381469727px; text-align: right;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; line-height: 17.600000381469727px; text-align: right;"></span><p style="margin: 0px; padding-left: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; line-height: 17.600000381469727px; text-align: right;">سیستم حسابداری مدرسه</p><p style="margin: 0px; padding-left: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; line-height: 17.600000381469727px; text-align: right;">&nbsp;</p><p dir="RTL" style="margin: 0px; padding-left: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; line-height: 17.600000381469727px; text-align: right;">سامانه یکپارچه تحت وب اطلاعات مالی،حسابداری مدارس با هدف نظارت، مدیریت، و کنترل متمرکز بر اطلاعات مالی مدارس از طریق&nbsp; شبکه اینترنت و مانیتورینگ مستمر فرآیندهای مالی مدرسه طراحی شده است<span dir="LTR">که البته کار در مدارس را بسیار تسهیل نموده است..</span></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; padding-left: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; line-height: 17.600000381469727px; text-align: right;">این نرم افزار از ابتدای سال تحصیلی 91-90 در تمام مدارس کشور شروع به کار کرده است و تمامی اسناد مالی مدارس در این نرم افزار ثبت می گردد<span dir="LTR">.</span></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; padding-left: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; line-height: 17.600000381469727px; text-align: right;">&nbsp;</p><p dir="RTL" style="margin: 0px; padding-left: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; line-height: 17.600000381469727px; text-align: center;">&nbsp;</p><p dir="RTL" style="margin: 0px; padding-left: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; line-height: 17.600000381469727px; text-align: center;">&nbsp;</p><p dir="RTL" style="margin: 0px; padding-left: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; line-height: 17.600000381469727px; text-align: center;"><span style="background-color: rgb(0, 255, 0);">دانلود نرم افزار به همراه پاورپوینت های اموزش این نرم اهزار در ادامه مطلب</span></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; padding-left: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; line-height: 17.600000381469727px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding-left: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; line-height: 17.600000381469727px; text-align: center;"><strong><a href="http://hesab.medu.ir/Downloads/CD_Full_Account_Anbar.rar" style="text-decoration: none; color: rgb(17, 146, 176);">دانلود نرم افزار حسابداری</a></strong></p><p style="margin: 0px; padding-left: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; line-height: 17.600000381469727px; text-align: right;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding-left: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; line-height: 17.600000381469727px; text-align: center;"><strong><u><span style="font-size: 12px;"><a href="http://hesab.medu.ir/Downloads/Learning.rar" style="text-decoration: none; color: rgb(17, 146, 176);">دانلود پاورپوینت های آموزش کار و نصب نرم افزار</a></span></u></strong></p> text/html 2014-08-17T03:45:38+01:00 www.dabstan.ir الهی بخش سپاهی دانلود نرم افزار خوشنویسی میرعماد MirEmad 2.5.1 http://www.dabstan.ir/post/180 <h1 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 14px 46px 2px 12px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 1.4em; vertical-align: baseline; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6; color: rgb(98, 94, 94);">دانلود نرم افزار خوشنویسی میرعماد MirEmad 2.5.1</h1><div><br></div><div><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(37, 37, 37); font-family: Tahoma; line-height: 20.26666831970215px; text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://dl1.apdownload.com/pic/miremad.jpg" alt="" width="300" height="200" style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; outline: 0px; vertical-align: baseline; max-width: 480px;"></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(37, 37, 37); font-family: Tahoma; line-height: 20.26666831970215px; text-align: justify;">محصولی منحصر به فرد از نرم افزاری مـریم، که خطوط خوشنویسی: نستعلیق، شکسته، تحریری، ثلث، نسخ، معلّی و ریحان و پیرآموز (نوعی کوفی) را در WordPad ،Notepad ،Word و تمامی نرمافزارهای Office در اختیار کاربر قرار میدهد. با این خطوط زیبا بنویسید، ترکیب بندی کنید، پرینت بگیرید یا PDF کنید و برای دوستانتان ارسال کنید یا به برنامه های گرافیکی بصورت منحنی منتقل کنید. میرعماد دارنده عنوان بهترین ابزار توسعه خط&nbsp;<a href="http://technorati.com/tag/%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration: none; color: rgb(102, 91, 91);">فارسی</a>&nbsp;در محیط دیجیتال،&nbsp;از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد. همینک می توانید این نرم افزار فوق العاده را بصورت رایگان از سایت ای افــ&nbsp;<a href="http://technorati.com/tag/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration: none; color: rgb(102, 91, 91);">دانلود</a>&nbsp;تهیه نمایید.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(37, 37, 37); font-family: Tahoma; line-height: 20.26666831970215px; text-align: justify;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;">برخی از امکانات این نرم افزار به نقل از سایت سازنده :</strong></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(37, 37, 37); font-family: Tahoma; line-height: 20.26666831970215px; text-align: justify;">• قابل اجرا در ویندوزهای XP تا Win7 نسخه ۳۲ و ۶۴ بیتی<br>• امکان استفاده در Office 2000 تا ۲۰۱۰<br>• خروجی گرافیکی با فرمتهای: AI ، EMF ، BMP<br>• تغییر کشیدگی<br>• ترکیب حروف<br>• جابجایی حروف، نقاط و اعراب<br>• پشتیبانی حروف&nbsp;<a href="http://technorati.com/tag/%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration: none; color: rgb(102, 91, 91);">فارسی</a>، عربی<br>• اعراب گذاری کامل در خط نسخ و ریحان</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(37, 37, 37); font-family: Tahoma; line-height: 20.26666831970215px; text-align: justify;"><br></p><ul style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; list-style: none; color: rgb(37, 37, 37); font-family: Tahoma; line-height: 20.26666831970215px; text-align: justify;"><img src="http://www.apdownload.com/wp-content/themes/apdownload/images/download.gif" style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; outline: 0px; vertical-align: baseline; max-width: 480px;"><a href="http://dl1.apdownload.com/utility/farsi/MirEmad%202.5.0%2090-08-22.zip" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration: none; color: rgb(102, 91, 91);">دانلود - Download Link</a></ul><ul style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; list-style: none; color: rgb(37, 37, 37); font-family: Tahoma; line-height: 20.26666831970215px; text-align: justify;"><img src="http://www.apdownload.com/wp-content/themes/apdownload/images/size-arrow.png" style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; outline: 0px; vertical-align: baseline; max-width: 480px;">حجم فایل : : 5.2 مگابایت</ul><ul style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; list-style: none; color: rgb(37, 37, 37); font-family: Tahoma; line-height: 20.26666831970215px; text-align: justify;"><img src="http://www.apdownload.com/wp-content/themes/apdownload/images/password.gif" style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; outline: 0px; vertical-align: baseline; max-width: 480px;">رمز :www.apdownload.com</ul></div> text/html 2014-02-11T13:36:54+01:00 www.dabstan.ir الهی بخش سپاهی معلمان عزیز حتما بخوانید http://www.dabstan.ir/post/179 <div align="center"><a href="http://dabestanonline.blogfa.com/post-65.aspx"><img style="WIDTH: 386px; HEIGHT: 55px" alt="کلیک کن دوست عزیزم ، مطمئنم پشیمون نمیشی" src="http://www.loogix.com/img/res/1/3/3/8/2/5/13382537612671836.gif" align="bottom" border="0" hspace="0"></a></div> <div align="center"></div> text/html 2014-02-11T13:28:01+01:00 www.dabstan.ir الهی بخش سپاهی تقویت روخوانی دانش آموزان پایه ی اول ابتدایی http://www.dabstan.ir/post/176 <div class="body"><p dir="ltr" align="center"><strong><font color="#0000ff" size="3">تقویت روخوانی دانش آموزان پایه ی اول ابتدایی</font></strong></p> <p dir="rtl" align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong><font color="#003300" size="3">با سلام</font></strong> </p> <p dir="rtl" align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3">یكی از مشكلاتی كه برای برخی از معلمین پایه اول ابتدایی ممكنه در طول تدریس پیش بیاد، اینه كه برخی از دانش آموزان در روخوانی كلمات و جملات مشكل دارند، شما می تونید برای رفع این مشكل راه های زیادی رو به كار ببندید. اما بحث امروز من درباره یكی دو تا از این روشهاست كه به صورت بازی تو كلاس انجام می گیره.</font></p> <p dir="rtl" align="justify"><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; روش كار به این صورته كه شما پای تخته یك جمله می نویسید و به دانش آموزان می گید، جمله رو بخونند و كاری رو&nbsp;كه تو جمله ازشون&nbsp;خواسته شده انجام بدن. البته باید جملات رو طوری انتخاب كنید كه كلمات و حروف تدریس شده در كتاب رو شامل بشه، به عنوان مثال من از جملات زیر استفاده كردم:</font></p> <ul> <li> <div align="justify"><font size="3">پاشو و بشین. </font></div> </li><li> <div align="justify"><font size="3">مانند گنجشك&nbsp;یا پروانه&nbsp;پرواز كن. </font></div> </li><li> <div align="justify"><font size="3">برای خودت دست بزن. </font></div> </li><li> <div align="justify"><font size="3">دست به سینه بشین. </font></div> </li><li> <div align="justify"><font size="3">دو با دو می شود چند تا. </font></div> </li><li> <div align="justify"><font size="3">بلند شو برو با میلاد دست بده. </font></div> </li><li> <div align="justify"><font size="3">دفتر املا رو بده به من. </font></div> </li><li> <div align="justify"><font size="3">سوره ناس رو بخوان. </font></div> </li><li> <div align="justify"><font size="3">و ...</font></div></li></ul> <p dir="rtl" align="justify"><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; یكی دیگه از روش ها می تونه به این صورت باشه كه، جدولی روی تابلو كلاس كشیده و در خانه های آن كلمات را بنویسیم. در ادامه كلمه ای را می خوانیم و از دانش آموزان می خواهیم تا آن را پیدا كنند. این كار علاوه بر تقویت روخوانی، دقت دانش آموزان را افزایش خواهد داد.</font></p> <p dir="rtl" align="justify">&nbsp;</p></div> text/html 2014-02-11T13:20:30+01:00 www.dabstan.ir الهی بخش سپاهی کلیه ی نمونه سوالات و مطالب اول تا ششم http://www.dabstan.ir/post/175 <div align="center"><a href="http://dabestanonline.blogfa.com/page/74/aspx"><img alt="کلیک کن دوست عزیزم ، مطمئنم پشیمون نمیشی" src="http://s2.picofile.com/file/7596963224/1.jpg" align="bottom" border="0" hspace="0"></a>&nbsp;</div> <div align="right">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<a href="http://dabestanonline.blogfa.com/page/73/aspx"><img alt="کلیک کن دوست عزیزم ، مطمئنم پشیمون نمیشی" src="http://s2.picofile.com/file/7596963438/2.jpg" align="bottom" border="0" hspace="0"></a></div> <div align="center">&nbsp;</div> <div align="center"><a href="http://dabestanonline.blogfa.com/page/72/aspx"><img alt="کلیک کن دوست عزیزم ، مطمئنم پشیمون نمیشی" src="http://s2.picofile.com/file/7596963652/3.jpg" align="bottom" border="0" hspace="0"></a></div> <div align="center">&nbsp;</div> <div align="center"><a href="http://dabestanonline.blogfa.com/page/71/aspx"><img alt="کلیک کن دوست عزیزم ، مطمئنم پشیمون نمیشی" src="http://s2.picofile.com/file/7596963866/4.jpg" align="bottom" border="0" hspace="0"></a></div> <div align="center">&nbsp;</div> <div align="center"><a href="http://dabestanonline.blogfa.com/page/70/aspx"><img alt="کلیک کن دوست عزیزم ، مطمئنم پشیمون نمیشی" src="http://s2.picofile.com/file/7596963973/5.jpg" align="bottom" border="0" hspace="0"></a></div> <div align="center">&nbsp;</div> <div align="center"><a href="http://dabestanonline.blogfa.com/page/69/aspx"><img alt="کلیک کن دوست عزیزم ، مطمئنم پشیمون نمیشی" src="http://s3.picofile.com/file/7596964187/6.jpg" align="bottom" border="0" hspace="0"></a></div> <div align="center">&nbsp;</div> <div align="center"><a href="http://dabestanonline.blogfa.com/page/75/aspx"><img alt="کلیک کن دوست عزیزم ، مطمئنم پشیمون نمیشی" src="http://s3.picofile.com/file/7596964943/7.jpg" align="bottom" border="0" hspace="0"></a>&nbsp;</div> <div align="center"></div> text/html 2014-02-11T13:16:19+01:00 www.dabstan.ir الهی بخش سپاهی نمونه سوالات و مطالب http://www.dabstan.ir/post/173 <div align="center"><a href="http://dabestanonline.blogfa.com/page/74/aspx"><img alt="کلیک کن دوست عزیزم ، مطمئنم پشیمون نمیشی" src="http://s2.picofile.com/file/7596963224/1.jpg" align="bottom" border="0" hspace="0"></a>&nbsp;</div> <div align="right">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<a href="http://dabestanonline.blogfa.com/page/73/aspx"><img alt="کلیک کن دوست عزیزم ، مطمئنم پشیمون نمیشی" src="http://s2.picofile.com/file/7596963438/2.jpg" align="bottom" border="0" hspace="0"></a></div> <div align="center">&nbsp;</div> <div align="center"><a href="http://dabestanonline.blogfa.com/page/72/aspx"><img alt="کلیک کن دوست عزیزم ، مطمئنم پشیمون نمیشی" src="http://s2.picofile.com/file/7596963652/3.jpg" align="bottom" border="0" hspace="0"></a></div> <div align="center">&nbsp;</div> <div align="center"><a href="http://dabestanonline.blogfa.com/page/71/aspx"><img alt="کلیک کن دوست عزیزم ، مطمئنم پشیمون نمیشی" src="http://s2.picofile.com/file/7596963866/4.jpg" align="bottom" border="0" hspace="0"></a></div> <div align="center">&nbsp;</div> <div align="center"><a href="http://dabestanonline.blogfa.com/page/70/aspx"><img alt="کلیک کن دوست عزیزم ، مطمئنم پشیمون نمیشی" src="http://s2.picofile.com/file/7596963973/5.jpg" align="bottom" border="0" hspace="0"></a></div> <div align="center">&nbsp;</div> <div align="center"><a href="http://dabestanonline.blogfa.com/page/69/aspx"><img alt="کلیک کن دوست عزیزم ، مطمئنم پشیمون نمیشی" src="http://s3.picofile.com/file/7596964187/6.jpg" align="bottom" border="0" hspace="0"></a></div> <div align="center">&nbsp;</div> <div align="center"><a href="http://dabestanonline.blogfa.com/page/75/aspx"><img alt="کلیک کن دوست عزیزم ، مطمئنم پشیمون نمیشی" src="http://s3.picofile.com/file/7596964943/7.jpg" align="bottom" border="0" hspace="0"></a>&nbsp;</div> <div align="center"></div> text/html 2014-02-09T15:56:19+01:00 www.dabstan.ir الهی بخش سپاهی خلاصه درس های علوم چهارم به همراه سوال وجواب http://www.dabstan.ir/post/170 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:48.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;">لطفا به ادامه مطلب بروید</span><span dir="LTR" style="font-size:48.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;"><o:p></o:p></span></p> text/html 2013-10-16T02:42:51+01:00 www.dabstan.ir الهی بخش سپاهی تبریک عید قربان http://www.dabstan.ir/post/166 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:24.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;عیدقربان است</span><span lang="FA" style="font-size:24.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">و قربان نامش<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:24.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">عیدقربان روبه همه دانش آموزان ،همکاران وملت عزیزایران تبریک عرض میکنم امیداست مرا حلال کنند.من همگی رو حلال کردم.<o:p></o:p></span></p> text/html 2013-10-13T18:35:32+01:00 www.dabstan.ir الهی بخش سپاهی روش تدریس املا http://www.dabstan.ir/post/165 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;لطفا به ادامه مطلب بروبد text/html 2013-10-11T16:52:07+01:00 www.dabstan.ir الهی بخش سپاهی شعرحروف الفبا http://www.dabstan.ir/post/164 <p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; line-height: 18px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 28px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(204, 0, 0);">شعر خوش آمدگویی جشن الفبا</span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 28px; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; line-height: 18px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 28px; font-family: Tahoma, sans-serif;">سلام سلام بچّه ها /// خوش آمدید به این جا</span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 28px; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; line-height: 18px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 28px; font-family: Tahoma, sans-serif;">داریم جشن الفبا ///&nbsp;</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 28px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 28px; font-family: Tahoma, sans-serif;">تو این مکان زیبا</span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 28px; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; line-height: 18px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 28px; font-family: Tahoma, sans-serif;">آب آبی دریا آبی///&nbsp;</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 28px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 28px; font-family: Tahoma, sans-serif;">ما می خوانیم چه عالی</span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 28px; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; line-height: 18px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 28px; font-family: Tahoma, sans-serif;">داستان های قرآنی /// آن نور آسمانی</span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 28px; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; line-height: 18px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 28px; font-family: Tahoma, sans-serif;">علوم ، هنر و ورزش</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 28px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 28px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span>///</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 28px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 28px; font-family: Tahoma, sans-serif;">دانش های با ارزش</span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 28px; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; line-height: 18px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 28px; font-family: Tahoma, sans-serif;">همه با هم آماده /// كه در سال آینده</span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 28px; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; line-height: 18px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 28px; font-family: Tahoma, sans-serif;">با خوش حالی و خنده ///&nbsp;</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 28px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 28px; font-family: Tahoma, sans-serif;">بریم كلاس دوم</span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 28px; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 28px; font-family: Tahoma, sans-serif;">دست می بریم پیش خدا /// ما می كنیم شكر خدا</span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 28px; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center; line-height: 18px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; line-height: 19px; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span></p> text/html 2013-10-04T05:35:44+01:00 www.dabstan.ir الهی بخش سپاهی روش تدریس نشانه های 2 کتاب بخوانیم کلاس اول ابتدایی http://www.dabstan.ir/post/157 <hr> text/html 2013-09-28T17:02:20+01:00 www.dabstan.ir الهی بخش سپاهی دانلود کتاب های درسی و کتابهای کار و راهنمای معلم دبستان(جدید) http://www.dabstan.ir/post/156 <strong><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br></span></strong> <h2 style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span id="yui_3_7_2_1_1374484293777_1987"><span style="cursor: pointer; color: rgb(162, 181, 0);">دانلود کتاب های درسی و کتابهای کار و راهنمای معلم دبستان(جدید)</span></span></h2> <table style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 11px; color: rgb(87, 87, 87); width: 100%;" id="yui_3_7_2_1_1374484293777_1957" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody id="yui_3_7_2_1_1374484293777_1956"> <tr id="yui_3_7_2_1_1374484293777_1955"> <td id="yui_3_7_2_1_1374484293777_1954"> <table style="font-size: 11px; color: rgb(87, 87, 87); width: 100%;" id="yui_3_7_2_1_1374484293777_1953" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody id="yui_3_7_2_1_1374484293777_1952"> <tr id="yui_3_7_2_1_1374484293777_1951"> <td id="yui_3_7_2_1_1374484293777_1950" valign="top" width="100%"> <table style="font-size: 11px; color: rgb(87, 87, 87); width: 100%;" id="yui_3_7_2_1_1374484293777_1949" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody id="yui_3_7_2_1_1374484293777_1948"> <tr id="yui_3_7_2_1_1374484293777_1947"> <td id="yui_3_7_2_1_1374484293777_1946"> <table style="font-size: 11px; color: rgb(87, 87, 87); width: 100%;" id="yui_3_7_2_1_1374484293777_1945" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody id="yui_3_7_2_1_1374484293777_1944"> <tr id="yui_3_7_2_1_1374484293777_1943"> <td id="yui_3_7_2_1_1374484293777_1942"> <div dir="rtl" id="yui_3_7_2_1_1374484293777_1941" align="right" lang="fa"><br> <div id="yui_3_7_2_1_1374484293777_1940"> <table style="font-size: 11px; color: rgb(87, 87, 87); width: 95%; border: 2px solid rgb(102, 102, 102);" id="yui_3_7_2_1_1374484293777_1939" align="center" border="2" cellpadding="2" cellspacing="2"><caption>&nbsp;</caption> <tbody id="yui_3_7_2_1_1374484293777_1938"> <tr bgcolor="#003366"> <td colspan="2" style="border-color: rgb(52, 61, 203); background-color: rgb(229, 245, 250); border-style: solid; border-width: 1px;"><strong><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">سایر رسانه ها</span></strong></td> <td colspan="2" style="border-color: rgb(52, 61, 203); background-color: rgb(229, 245, 250); border-style: solid; border-width: 1px;"><strong><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">راهنمای معلم</span></strong></td> <td colspan="2" style="border-color: rgb(52, 61, 203); background-color: rgb(229, 245, 250); border-style: solid; border-width: 1px;"><strong><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">کتاب کار</span></strong></td> <td colspan="2" style="border: 1px solid rgb(16, 68, 96); background-color: rgb(229, 245, 250);"><strong><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">کتاب درسی</span></strong></td> <th rowspan="2" scope="col" style="background-color: rgb(209, 214, 249); width: 8%;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">&nbsp;</span></th></tr> <tr bgcolor="#003366"> <td style="border: 1px solid rgb(52, 61, 203); background-color: rgb(239, 241, 227);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">کد</span></td> <td style="border: 1px solid rgb(52, 61, 203); background-color: rgb(239, 241, 227);"> <p align="right"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">عنوان</span></p> </td> <td style="border: 1px solid rgb(52, 61, 203); background-color: rgb(239, 241, 227);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">کد</span></td> <td style="border: 1px solid rgb(52, 61, 203); background-color: rgb(239, 241, 227);"> <p align="right"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">عنوان</span></p> </td> <td style="border: 1px solid rgb(52, 61, 203); background-color: rgb(239, 241, 227);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">کد</span></td> <td style="border: 1px solid rgb(52, 61, 203); background-color: rgb(239, 241, 227);"> <p align="right"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">عنوان</span></p> </td> <td style="border: 1px solid rgb(16, 68, 96); background-color: rgb(239, 241, 227);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">کد</span></td> <td style="border: 1px solid rgb(16, 68, 96); background-color: rgb(239, 241, 227);"> <p align="right"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">عنوان</span></p> </td> </tr> <tr style="background-color: rgb(223, 244, 193);"> <td colspan="2" valign="top"> <table style="font-size: 11px; color: rgb(87, 87, 87); width: 100%;" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1"> <tbody> <tr> <td colspan="2" style="border: 1px solid rgb(25, 123, 229);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://elementary.talif.sch.ir/index.php?page_id=5&amp;menu_id=1&amp;menu_item_id=32" style="cursor: pointer; color: rgb(162, 181, 0); text-decoration: none;">نوار صوتی آموزش قرآن</a></span></td> </tr> </tbody> </table> </td> <td colspan="2" valign="top"> <table style="font-size: 11px; color: rgb(87, 87, 87); width: 100%;" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid rgb(49, 168, 205);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">51</span></td> <td style="border: 1px solid rgb(49, 168, 205);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://chap.sch.ir/books/748" style="cursor: pointer; color: rgb(162, 181, 0); text-decoration: none;">فارسی</a></span></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid rgb(49, 168, 205);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">6/53</span></td> <td style="border: 1px solid rgb(49, 168, 205);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://chap.sch.ir/books/752" style="cursor: pointer; color: rgb(162, 181, 0); text-decoration: none;">تربیت بدنی</a></span></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid rgb(49, 168, 205);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">4/53</span></td> <td style="border: 1px solid rgb(49, 168, 205);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://chap.sch.ir/books/750" style="cursor: pointer; color: rgb(162, 181, 0); text-decoration: none;">هنر</a></span></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid rgb(49, 168, 205);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">1/53</span></td> <td style="border: 1px solid rgb(49, 168, 205);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://chap.sch.ir/books/790" style="cursor: pointer; color: rgb(162, 181, 0); text-decoration: none;">آموزش قرآن</a></span></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid rgb(49, 168, 205);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">53 </span></td> <td style="border: 1px solid rgb(49, 168, 205);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://chap.sch.ir/books/749" style="cursor: pointer; color: rgb(162, 181, 0); text-decoration: none;">علوم</a></span></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid rgb(49, 168, 205);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> 52</span></td> <td style="border: 1px solid rgb(49, 168, 205);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://chap.sch.ir/books/789" style="cursor: pointer; color: rgb(162, 181, 0); text-decoration: none;"> ریاضی</a></span></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid rgb(49, 168, 205);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">5/53</span></td> <td style="border: 1px solid rgb(49, 168, 205);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://chap.sch.ir/books/751" style="cursor: pointer; color: rgb(162, 181, 0); text-decoration: none;">ارزشیابی توصیفی</a></span></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid rgb(49, 168, 205);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">4/4</span></td> <td style="border: 1px solid rgb(49, 168, 205);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://chap.sch.ir/books/788" style="cursor: pointer; color: rgb(162, 181, 0); text-decoration: none;">آموزش قرآن ویژه مدارس قرآنی</a></span></td> </tr> </tbody> </table> </td> <td colspan="2" valign="top"> <table style="font-size: 11px; color: rgb(87, 87, 87); width: 100%;" border="0"> <tbody> <tr> <td style="border-color: rgb(29, 155, 226); border-style: solid; border-width: 1px;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://chap.sch.ir/books/1118" style="cursor: pointer; color: rgb(162, 181, 0); text-decoration: none;">فارسی 1(92-93)</a></span></td> <td style="border-color: rgb(29, 155, 226); border-style: solid; border-width: 1px;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">1/1</span></td> </tr> </tbody> </table> </td> <td colspan="2" valign="top"> <table style="font-size: 11px; color: rgb(87, 87, 87); width: 100%; border: 1px solid rgb(65, 57, 198);" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid rgb(46, 130, 208);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">1</span></td> <td style="border: 1px solid rgb(46, 130, 208);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://chap.sch.ir/books/1117" style="cursor: pointer; color: rgb(162, 181, 0); text-decoration: none;">فارسی 92-93</a></span></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid rgb(46, 130, 208);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">2</span></td> <td style="border: 1px solid rgb(46, 130, 208);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://chap.sch.ir/books/30" style="cursor: pointer; color: rgb(162, 181, 0); text-decoration: none;">ریاضی</a></span></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid rgb(46, 130, 208);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">4</span></td> <td style="border: 1px solid rgb(46, 130, 208);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://chap.sch.ir/books/1119" style="cursor: pointer; color: rgb(162, 181, 0); text-decoration: none;">علوم تجربی92-93</a></span></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid rgb(46, 130, 208);"> <p dir="rtl"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">1/4</span></p> </td> <td style="border: 1px solid rgb(46, 130, 208);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://chap.sch.ir/books/1120" style="cursor: pointer; color: rgb(162, 181, 0); text-decoration: none;">آموزش قرآن92-93</a></span></td> </tr> </tbody> </table> </td> <td style="background-color: rgb(253, 249, 236);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong>پایه اول</strong></span></td> </tr> <tr style="background-color: rgb(178, 250, 225);"> <td colspan="2" bgcolor="#DADADA" valign="top"> <table style="font-size: 11px; color: rgb(87, 87, 87); width: 100%;" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1"> <tbody> <tr> <td colspan="2" style="border: 1px solid rgb(44, 157, 210);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://elementary.talif.sch.ir/index.php?page_id=6&amp;menu_id=1&amp;menu_item_id=33" style="cursor: pointer; color: rgb(162, 181, 0); text-decoration: none;">نوار صوتی آموزش قرآن</a></span></td> </tr> </tbody> </table> </td> <td colspan="2" bgcolor="#DADADA" valign="top"> <table style="font-size: 11px; color: rgb(87, 87, 87); width: 100%;" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid rgb(44, 157, 210);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">54</span></td> <td style="border: 1px solid rgb(44, 157, 210);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://chap.sch.ir/books/844" style="cursor: pointer; color: rgb(162, 181, 0); text-decoration: none;">فارسی</a></span></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid rgb(44, 157, 210);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">7/53</span></td> <td style="border: 1px solid rgb(44, 157, 210);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://chap.sch.ir/books/753" style="cursor: pointer; color: rgb(162, 181, 0); text-decoration: none;">تربیت بدنی</a></span></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid rgb(44, 157, 210);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">4/57</span></td> <td style="border: 1px solid rgb(44, 157, 210);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://chap.sch.ir/books/762" style="cursor: pointer; color: rgb(162, 181, 0); text-decoration: none;">هنر</a></span></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid rgb(44, 157, 210);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">1/8</span></td> <td style="border: 1px solid rgb(44, 157, 210);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://chap.sch.ir/books/796" style="cursor: pointer; color: rgb(162, 181, 0); text-decoration: none;">آموزش قرآن</a></span></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid rgb(44, 157, 210);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">2/57</span></td> <td style="border: 1px solid rgb(44, 157, 210);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://chap.sch.ir/books/797" style="cursor: pointer; color: rgb(162, 181, 0); text-decoration: none;">هدیه های آسمان</a></span></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid rgb(44, 157, 210);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">56 </span></td> <td style="border: 1px solid rgb(44, 157, 210);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://chap.sch.ir/books/795" style="cursor: pointer; color: rgb(162, 181, 0); text-decoration: none;"> علوم</a></span></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid rgb(44, 157, 210);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> 55</span></td> <td style="border: 1px solid rgb(44, 157, 210);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://chap.sch.ir/books/893" style="cursor: pointer; color: rgb(162, 181, 0); text-decoration: none;"> ریاضی</a></span></td> </tr> </tbody> </table> </td> <td colspan="2" bgcolor="#DADADA" valign="top"> <table style="font-size: 11px; color: rgb(87, 87, 87); width: 100%;" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid rgb(44, 157, 210);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">5/1</span></td> <td style="border: 1px solid rgb(44, 157, 210);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://chap.sch.ir/books/37" style="cursor: pointer; color: rgb(162, 181, 0); text-decoration: none;">فارسی</a></span></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid rgb(44, 157, 210);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">4/8</span></td> <td style="border: 1px solid rgb(44, 157, 210);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.chap.sch.ir/ketabDetail.asp?id=20" style="cursor: pointer; color: rgb(162, 181, 0); text-decoration: none;">هدیه های آسمان</a></span></td> </tr> </tbody> </table> </td> <td colspan="2" bgcolor="#DADADA"> <table style="font-size: 11px; color: rgb(87, 87, 87); width: 100%;" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid rgb(44, 157, 210);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">5</span></td> <td style="border: 1px solid rgb(44, 157, 210);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://chap.sch.ir/books/34" style="cursor: pointer; color: rgb(162, 181, 0); text-decoration: none;">فارسی 91-92</a></span></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid rgb(44, 157, 210);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">5</span></td> <td style="border: 1px solid rgb(44, 157, 210);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://chap.sch.ir/books/1121" style="cursor: pointer; color: rgb(162, 181, 0); text-decoration: none;">فارسی 92-93</a></strong></span></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid rgb(44, 157, 210);"> <div><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">5/1</span></div> </td> <td style="border: 1px solid rgb(44, 157, 210);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://chap.sch.ir/books/1122" style="cursor: pointer; color: rgb(162, 181, 0); text-decoration: none;">فارسی مهارت های نوشتاری</a></strong></span></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid rgb(44, 157, 210);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">6</span></td> <td style="border: 1px solid rgb(44, 157, 210);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://chap.sch.ir/books/38" style="cursor: pointer; color: rgb(162, 181, 0); text-decoration: none;">ریاضی</a></span></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid rgb(44, 157, 210);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">7</span></td> <td style="border: 1px solid rgb(44, 157, 210);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://chap.sch.ir/books/39" style="cursor: pointer; color: rgb(162, 181, 0); text-decoration: none;">علوم تجربی</a></span></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid rgb(44, 157, 210);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">8/1</span></td> <td style="border: 1px solid rgb(44, 157, 210);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://chap.sch.ir/books/35" style="cursor: pointer; color: rgb(162, 181, 0); text-decoration: none;">آموزش قرآن91-92</a></span></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid rgb(44, 157, 210);"> <div><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">8/1</span></div> </td> <td style="border: 1px solid rgb(44, 157, 210);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://chap.sch.ir/books/1124" style="cursor: pointer; color: rgb(162, 181, 0); text-decoration: none;">آموزش قرآن 92-93</a></span></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid rgb(44, 157, 210);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">8</span></td> <td style="border: 1px solid rgb(44, 157, 210);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://chap.sch.ir/books/23" style="cursor: pointer; color: rgb(162, 181, 0); text-decoration: none;">هدیه های آسمان91-92</a></span></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid rgb(44, 157, 210);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">8</span></td> <td style="border: 1px solid rgb(44, 157, 210);"> <div><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://chap.sch.ir/books/1123" style="cursor: pointer; color: rgb(162, 181, 0); text-decoration: none;">هدیه های آسمان 92-93</a></strong></span></div> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid rgb(44, 157, 210);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">26</span></td> <td style="border: 1px solid rgb(44, 157, 210);"> <p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://chap.sch.ir/books/36" style="cursor: pointer; color: rgb(162, 181, 0); text-decoration: none;">هدیه های آسمان <br>ویژه اهل سنت</a></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid rgb(44, 157, 210);"> <div><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">8/6</span></div> </td> <td style="border: 1px solid rgb(44, 157, 210);"> <p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://chap.sch.ir/books/1014" style="cursor: pointer; color: rgb(162, 181, 0); text-decoration: none;">آموزش قرآن ویژه مدارس قرآنی</a></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> </td> <td style="background-color: rgb(253, 249, 236);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong>پایه دوم</strong></span></td> </tr> <tr style="background-color: rgb(206, 178, 229);" id="yui_3_7_2_1_1374484293777_1937"> <td colspan="2" valign="top"> <table style="font-size: 11px; color: rgb(87, 87, 87); width: 100%;" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1"> <tbody> <tr> <td colspan="2" style="border: 1px solid rgb(44, 157, 210);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://elementary.talif.sch.ir/index.php?page_id=7&amp;menu_id=1&amp;menu_item_id=34" style="cursor: pointer; color: rgb(162, 181, 0); text-decoration: none;">نوار صوتی آموزش قرآن</a></span></td> </tr> </tbody> </table> </td> <td colspan="2" valign="top"> <table style="font-size: 11px; color: rgb(87, 87, 87); width: 100%;" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid rgb(44, 157, 210);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">&nbsp;</span></td> <td style="border: 1px solid rgb(44, 157, 210);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://abrangbook.ir/component/k2/item/25-دانلود-كتاب-جدید-علوم-تجربی-سوم-دبستان-92-93.html" style="cursor: pointer; color: rgb(162, 181, 0); text-decoration: none;"> علوم(پیش نویس)</a></span></td> </tr> </tbody> </table> </td> <td colspan="2" valign="top"> <table style="font-size: 11px; color: rgb(87, 87, 87); width: 100%;" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid rgb(44, 157, 210);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">&nbsp;</span></td> <td style="border: 1px solid rgb(44, 157, 210);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">&nbsp;</span></td> </tr> </tbody> </table> </td> <td colspan="2" id="yui_3_7_2_1_1374484293777_1936"> <table style="font-size: 11px; color: rgb(87, 87, 87); width: 100%;" id="yui_3_7_2_1_1374484293777_1935" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1"> <tbody id="yui_3_7_2_1_1374484293777_1934"> <tr> <td style="border: 1px solid rgb(44, 157, 210);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">11</span></td> <td style="border: 1px solid rgb(44, 157, 210);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://abrangbook.ir/component/k2/item/25-دانلود-كتاب-جدید-علوم-تجربی-سوم-دبستان-92-93.html" style="cursor: pointer; color: rgb(162, 181, 0); text-decoration: none;">علوم(پیش نویس)</a></span></td> </tr> <tr id="yui_3_7_2_1_1374484293777_1933"> <td style="border: 1px solid rgb(44, 157, 210);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">13</span></td> <td style="border: 1px solid rgb(44, 157, 210);" id="yui_3_7_2_1_1374484293777_1932"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" id="yui_3_7_2_1_1374484293777_1931"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://chap.sch.ir/books/1129" style="cursor: pointer; color: rgb(162, 181, 0); text-decoration: none;" id="yui_3_7_2_1_1374484293777_1930">مطالعات اجتماعی</a></span></td> </tr> </tbody> </table> </td> <td style="background-color: rgb(253, 249, 236);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong>پایه سوم</strong></span></td> </tr> <tr style="background-color: rgb(233, 201, 237);"> <td colspan="2" valign="top"> <table style="font-size: 11px; color: rgb(87, 87, 87); width: 100%;" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1"> <tbody> <tr> <td colspan="2" style="border: 1px solid rgb(44, 157, 210);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://elementary.talif.sch.ir/index.php?page_id=8&amp;menu_id=1&amp;menu_item_id=35" style="cursor: pointer; color: rgb(162, 181, 0); text-decoration: none;">نوار صوتی آموزش قرآن</a></span></td> </tr> </tbody> </table> </td> <td colspan="2" valign="top"> <table style="font-size: 11px; color: rgb(87, 87, 87); width: 100%;" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid rgb(44, 157, 210);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">66</span></td> <td style="border: 1px solid rgb(44, 157, 210);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://chap.sch.ir/books/798" style="cursor: pointer; color: rgb(162, 181, 0); text-decoration: none;">آموزش قرآن</a></span></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid rgb(44, 157, 210);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">4/53</span></td> <td style="border: 1px solid rgb(44, 157, 210);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://chap.sch.ir/books/765" style="cursor: pointer; color: rgb(162, 181, 0); text-decoration: none;">هنر</a></span></td> </tr> </tbody> </table> </td> <td colspan="2" valign="top"> <table style="font-size: 11px; color: rgb(87, 87, 87); width: 100%;" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid rgb(44, 157, 210);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">4/17</span></td> <td style="border: 1px solid rgb(44, 157, 210);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-weight: bold;"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://chap.sch.ir/books/54" style="cursor: pointer; color: rgb(162, 181, 0); text-decoration: none;">هدیه های آسمان </a></span></span></td> </tr> </tbody> </table> </td> <td colspan="2"> <table style="font-size: 11px; color: rgb(87, 87, 87); width: 100%;" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid rgb(44, 157, 210);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">1/14</span></td> <td style="border: 1px solid rgb(44, 157, 210);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-weight: bold;"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://chap.sch.ir/books/49" style="cursor: pointer; color: rgb(162, 181, 0); text-decoration: none;">فارسی بنویسیم</a></span></span></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid rgb(44, 157, 210);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">14</span></td> <td style="border: 1px solid rgb(44, 157, 210);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-weight: bold;"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://chap.sch.ir/books/48" style="cursor: pointer; color: rgb(162, 181, 0); text-decoration: none;">فارسی بخوانیم</a></span></span></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid rgb(44, 157, 210);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">15</span></td> <td style="border: 1px solid rgb(44, 157, 210);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-weight: bold;"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://chap.sch.ir/books/50" style="cursor: pointer; color: rgb(162, 181, 0); text-decoration: none;">ریاضی </a></span></span></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid rgb(44, 157, 210);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">16</span></td> <td style="border: 1px solid rgb(44, 157, 210);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-weight: bold;"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://chap.sch.ir/books/51" style="cursor: pointer; color: rgb(162, 181, 0); text-decoration: none;">علوم تجربی </a></span></span></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid rgb(44, 157, 210);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">1/17</span></td> <td style="border: 1px solid rgb(44, 157, 210);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.chap.sch.ir/ketabDetail.asp?id=72" style="cursor: pointer; color: rgb(162, 181, 0); text-decoration: none;">آ</a><span style="font-weight: bold;"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://chap.sch.ir/books/53" style="cursor: pointer; color: rgb(162, 181, 0); text-decoration: none;">آموزش قران</a></span></span></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid rgb(44, 157, 210);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">17</span></td> <td style="border: 1px solid rgb(44, 157, 210);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-weight: bold;"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://chap.sch.ir/books/52" style="cursor: pointer; color: rgb(162, 181, 0); text-decoration: none;">هدیه های آسمان </a></span></span></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid rgb(44, 157, 210);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">28</span></td> <td style="border: 1px solid rgb(44, 157, 210);"> <p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-weight: bold;"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://chap.sch.ir/books/61" style="cursor: pointer; color: rgb(162, 181, 0); text-decoration: none;">ضمیمه کتاب هدیه های آسمان اهل سنت</a></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid rgb(44, 157, 210);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">32</span></td> <td style="border: 1px solid rgb(44, 157, 210);"> <p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">&nbsp;</span></p> <div><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-weight: bold;"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://chap.sch.ir/books/62" style="cursor: pointer; color: rgb(162, 181, 0); text-decoration: none;">هدیه های آسمان ویژه اقلیت های دینی چهارم</a></span></span></div> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid rgb(44, 157, 210);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">18</span></td> <td style="border: 1px solid rgb(44, 157, 210);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://chap.sch.ir/books/55" style="cursor: pointer; color: rgb(162, 181, 0); text-decoration: none;">تعلیمات اجتماعی </a></span></td> </tr> </tbody> </table> </td> <td style="background-color: rgb(253, 249, 236);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong>پایه چهارم</strong></span></td> </tr> <tr style="background-color: rgb(242, 176, 219);"> <td colspan="2" bgcolor="#CCFFFF" valign="top"> <table style="font-size: 11px; color: rgb(87, 87, 87); width: 100%;" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1"> <tbody> <tr> <td colspan="2" style="border: 1px solid rgb(44, 157, 210);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://elementary.talif.sch.ir/index.php?page_id=9&amp;menu_id=1&amp;menu_item_id=36" style="cursor: pointer; color: rgb(162, 181, 0); text-decoration: none;">نوار صوتی آموزش قرآن</a></span></td> </tr> </tbody> </table> </td> <td colspan="2" bgcolor="#CCFFFF" valign="top"> <table style="font-size: 11px; color: rgb(87, 87, 87); width: 100%;" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid rgb(44, 157, 210);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">4/53</span></td> <td style="border: 1px solid rgb(44, 157, 210);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://chap.sch.ir/books/765" style="cursor: pointer; color: rgb(162, 181, 0); text-decoration: none;">هنر</a></span></td> </tr> </tbody> </table> </td> <td colspan="2" bgcolor="#CCFFFF" valign="top"> <table style="font-size: 11px; color: rgb(87, 87, 87); width: 100%;" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid rgb(44, 157, 210);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">4/23</span></td> <td style="border: 1px solid rgb(44, 157, 210);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://chap.sch.ir/books/1143" style="cursor: pointer; color: rgb(162, 181, 0); text-decoration: none;">هدیه هاى آسمان</a></span></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid rgb(44, 157, 210);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">&nbsp;</span></td> <td style="border: 1px solid rgb(44, 157, 210);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://elementary.talif.sch.ir/index.php?page_id=9&amp;menu_id=1&amp;menu_item_id=36" style="cursor: pointer; color: rgb(162, 181, 0); text-decoration: none;">نوار صوتی آموزش قرآن</a></span></td> </tr> </tbody> </table> </td> <td colspan="2" bgcolor="#CCFFFF"> <table style="font-size: 11px; color: rgb(87, 87, 87); width: 100%; border: 1px solid rgb(44, 157, 210);" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1"> <tbody> <tr> <td style="border-color: rgb(24, 86, 230); border-style: solid; border-width: 1px;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">1/20</span></td> <td style="border-color: rgb(24, 86, 230); border-style: solid; border-width: 1px;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://chap.sch.ir/books/1141" style="cursor: pointer; color: rgb(162, 181, 0); text-decoration: none;">فارسی بنویسیم </a></span></td> </tr> <tr> <td style="border-color: rgb(24, 86, 230); border-style: solid; border-width: 1px;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">20</span></td> <td style="border-color: rgb(24, 86, 230); border-style: solid; border-width: 1px;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-weight: bold;"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://chap.sch.ir/books/1125" style="cursor: pointer; color: rgb(162, 181, 0); text-decoration: none;">فارسی بخوانیم </a></span></span></td> </tr> <tr> <td style="border-color: rgb(24, 86, 230); border-style: solid; border-width: 1px;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">21</span></td> <td style="border-color: rgb(24, 86, 230); border-style: solid; border-width: 1px;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://chap.sch.ir/books/1134" style="cursor: pointer; color: rgb(162, 181, 0); text-decoration: none;">ریاضی </a></span></td> </tr> <tr> <td style="border-color: rgb(24, 86, 230); border-style: solid; border-width: 1px;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">22</span></td> <td style="border-color: rgb(24, 86, 230); border-style: solid; border-width: 1px;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://chap.sch.ir/books/1136" style="cursor: pointer; color: rgb(162, 181, 0); text-decoration: none;">علوم تجربی</a></span></td> </tr> <tr> <td style="border-color: rgb(24, 86, 230); border-style: solid; border-width: 1px;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">1/23</span></td> <td style="border-color: rgb(24, 86, 230); border-style: solid; border-width: 1px;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://chap.sch.ir/books/1142" style="cursor: pointer; color: rgb(162, 181, 0); text-decoration: none;">آموزش قرآن</a></span></td> </tr> <tr> <td style="border-color: rgb(24, 86, 230); border-style: solid; border-width: 1px;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">23</span></td> <td style="border-color: rgb(24, 86, 230); border-style: solid; border-width: 1px;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-weight: bold;"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://chap.sch.ir/books/1137" style="cursor: pointer; color: rgb(162, 181, 0); text-decoration: none;">هدیه های آسمان </a></span></span></td> </tr> <tr> <td style="border-color: rgb(24, 86, 230); border-style: solid; border-width: 1px;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">29</span></td> <td style="border-color: rgb(24, 86, 230); border-style: solid; border-width: 1px;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-weight: bold;"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://chap.sch.ir/books/1140" style="cursor: pointer; color: rgb(162, 181, 0); text-decoration: none;">هدیه های آسمان(ویژه ی اهل سنّت)</a></span></span></td> </tr> <tr> <td style="border-color: rgb(24, 86, 230); border-style: solid; border-width: 1px;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">33</span></td> <td style="border-color: rgb(24, 86, 230); border-style: solid; border-width: 1px;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-weight: bold;"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://chap.sch.ir/books/1145" style="cursor: pointer; color: rgb(162, 181, 0); text-decoration: none;">هدیه هاى آسمان ویژه ى اقلیت هاى دینى</a></span></span></td> </tr> <tr> <td style="border-color: rgb(24, 86, 230); border-style: solid; border-width: 1px;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">24</span></td> <td style="border-color: rgb(24, 86, 230); border-style: solid; border-width: 1px;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://chap.sch.ir/books/1138" style="cursor: pointer; color: rgb(162, 181, 0); text-decoration: none;">تعلیمات اجتماعی </a></span></td> </tr> </tbody> </table> </td> <td style="background-color: rgb(253, 249, 236);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong>پایه پنجم</strong></span></td> </tr> <tr style="background-color: rgb(242, 176, 219);"> <td colspan="2" style="background-color: rgb(240, 242, 216);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">&nbsp;</span></td> <td colspan="2" style="background-color: rgb(240, 242, 216);"> <table style="font-size: 11px; color: rgb(87, 87, 87); width: 100%;" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid rgb(49, 168, 205);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">2/74</span></td> <td style="border: 1px solid rgb(49, 168, 205);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://chap.sch.ir/books/1017" style="cursor: pointer; color: rgb(162, 181, 0); text-decoration: none;">فارسی</a></span></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid rgb(49, 168, 205);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">24/74</span></td> <td style="border: 1px solid rgb(49, 168, 205);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://chap.sch.ir/books/769" style="cursor: pointer; color: rgb(162, 181, 0); text-decoration: none;">سلامت و تربیت بدنی</a></span></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid rgb(49, 168, 205);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">4/53</span></td> <td style="border: 1px solid rgb(49, 168, 205);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://chap.sch.ir/books/750" style="cursor: pointer; color: rgb(162, 181, 0); text-decoration: none;">هنر</a></span></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid rgb(49, 168, 205);"> <div><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">74/3</span></div> </td> <td style="border: 1px solid rgb(49, 168, 205);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://chap.sch.ir/books/872" style="cursor: pointer; color: rgb(162, 181, 0); text-decoration: none;">آموزش قرآن</a></span></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid rgb(49, 168, 205);"> <div><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">74/5</span></div> </td> <td style="border: 1px solid rgb(49, 168, 205);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://chap.sch.ir/books/1018" style="cursor: pointer; color: rgb(162, 181, 0); text-decoration: none;">هدیه های آسمان</a></span></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid rgb(49, 168, 205);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">74/27</span></td> <td style="border: 1px solid rgb(49, 168, 205);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://chap.sch.ir/books/799" style="cursor: pointer; color: rgb(162, 181, 0); text-decoration: none;">علوم</a></span></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid rgb(49, 168, 205);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> 52</span></td> <td style="border: 1px solid rgb(49, 168, 205);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://chap.sch.ir/books/896" style="cursor: pointer; color: rgb(162, 181, 0); text-decoration: none;">ریاضی</a></span></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid rgb(49, 168, 205);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">5/53</span></td> <td style="border: 1px solid rgb(49, 168, 205);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://chap.sch.ir/books/751" style="cursor: pointer; color: rgb(162, 181, 0); text-decoration: none;">ارزشیابی توصیفی</a></span></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid rgb(49, 168, 205);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">74/12</span></td> <td style="border: 1px solid rgb(49, 168, 205);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://chap.sch.ir/books/766" style="cursor: pointer; color: rgb(162, 181, 0); text-decoration: none;"> کارو فناوری پروژه های طراحی و ساخت </a></span></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid rgb(49, 168, 205);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">74/13</span></td> <td style="border: 1px solid rgb(49, 168, 205);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://chap.sch.ir/books/767" style="cursor: pointer; color: rgb(162, 181, 0); text-decoration: none;">کارو فناوری پودمان های کار(خدمات و کشاورزی)</a></span></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid rgb(49, 168, 205);"> <div><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">74/14</span></div> </td> <td style="border: 1px solid rgb(49, 168, 205);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://chap.sch.ir/books/788" style="cursor: pointer; color: rgb(162, 181, 0); text-decoration: none;">کار و </a><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://chap.sch.ir/books/768" style="cursor: pointer; color: rgb(162, 181, 0); text-decoration: none;">فناوری پودمان های کار(صنعت)</a></span></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid rgb(49, 168, 205);"> <div> <div><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">74/25</span></div> </div> </td> <td style="border: 1px solid rgb(49, 168, 205);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-weight: bold;"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://chap.sch.ir/books/770" style="cursor: pointer; color: rgb(162, 181, 0); text-decoration: none;"> کارو فناوری کلیات </a></span></span></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid rgb(49, 168, 205);"> <div> <div><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">74/26</span></div> </div> </td> <td style="border: 1px solid rgb(49, 168, 205);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-weight: bold;"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://chap.sch.ir/books/771" style="cursor: pointer; color: rgb(162, 181, 0); text-decoration: none;">کارو فناوری (فناوری اطلاعات و ارتباطات)</a></span></span></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid rgb(49, 168, 205);"> <div> <div> <div><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">74/28</span></div> </div> </div> </td> <td style="border: 1px solid rgb(49, 168, 205);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-weight: bold;"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://chap.sch.ir/books/800" style="cursor: pointer; color: rgb(162, 181, 0); text-decoration: none;">مطالعات اجتماعی </a></span></span></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid rgb(49, 168, 205);"> <div><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">74/4</span></div> </td> <td style="border: 1px solid rgb(49, 168, 205);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-weight: bold;"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://chap.sch.ir/books/772" style="cursor: pointer; color: rgb(162, 181, 0); text-decoration: none;">تفکرو پژوهش </a></span></span></td> </tr> </tbody> </table> </td> <td colspan="2" style="background-color: rgb(240, 242, 216);"> <table style="font-size: 11px; color: rgb(87, 87, 87); width: 100%;" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid rgb(44, 157, 210);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">4/17</span></td> <td style="border: 1px solid rgb(44, 157, 210);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.chap.sch.ir/ketabDetail.asp?id=32" style="cursor: pointer; color: rgb(162, 181, 0); text-decoration: none;">هدیه های آسمان</a></span></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid rgb(44, 157, 210);"> <div><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">34/8</span></div> </td> <td style="border: 1px solid rgb(44, 157, 210);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://chap.sch.ir/books/76" style="cursor: pointer; color: rgb(162, 181, 0); text-decoration: none;">تفکرو پژوهش</a></span></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid rgb(44, 157, 210);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">34/10</span></td> <td style="border: 1px solid rgb(44, 157, 210);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.chap.sch.ir/books/70" style="cursor: pointer; color: rgb(162, 181, 0); text-decoration: none;">کارو فناوری</a></span></td> </tr> </tbody> </table> </td> <td colspan="2" style="background-color: rgb(240, 242, 216);"> <table style="font-size: 11px; color: rgb(87, 87, 87); width: 100%; border: 1px solid rgb(44, 157, 210);" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1"> <tbody> <tr> <td style="border-color: rgb(24, 86, 230); border-style: solid; border-width: 1px;"> <div><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">34</span></div> </td> <td style="border-color: rgb(24, 86, 230); border-style: solid; border-width: 1px;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-weight: bold;"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://chap.sch.ir/books/67" style="cursor: pointer; color: rgb(162, 181, 0); text-decoration: none;">فارسی(مهارت های خوانداری)</a></span></span></td> </tr> <tr> <td style="border-color: rgb(24, 86, 230); border-style: solid; border-width: 1px;"> <div><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">34/1</span></div> </td> <td style="border-color: rgb(24, 86, 230); border-style: solid; border-width: 1px;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-weight: bold;"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://chap.sch.ir/books/69" style="cursor: pointer; color: rgb(162, 181, 0); text-decoration: none;">فارسی(مهارت های نوشتاری)</a></span></span></td> </tr> <tr> <td style="border-color: rgb(24, 86, 230); border-style: solid; border-width: 1px;"> <div><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">34/6</span></div> </td> <td style="border-color: rgb(24, 86, 230); border-style: solid; border-width: 1px;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://chap.sch.ir/books/75" style="cursor: pointer; color: rgb(162, 181, 0); text-decoration: none;">ریاضی</a></span></td> </tr> <tr> <td style="border-color: rgb(24, 86, 230); border-style: solid; border-width: 1px;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">34/2</span></td> <td style="border-color: rgb(24, 86, 230); border-style: solid; border-width: 1px;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://chap.sch.ir/books/71" style="cursor: pointer; color: rgb(162, 181, 0); text-decoration: none;">علوم تجربی</a></span></td> </tr> <tr> <td style="border-color: rgb(24, 86, 230); border-style: solid; border-width: 1px;"> <div><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">34/4</span></div> </td> <td style="border-color: rgb(24, 86, 230); border-style: solid; border-width: 1px;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://chap.sch.ir/books/73" style="cursor: pointer; color: rgb(162, 181, 0); text-decoration: none;">آموزش قرآن</a></span></td> </tr> <tr> <td style="border-color: rgb(24, 86, 230); border-style: solid; border-width: 1px;"> <div><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">34/3</span></div> </td> <td style="border-color: rgb(24, 86, 230); border-style: solid; border-width: 1px;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://chap.sch.ir/books/72" style="cursor: pointer; color: rgb(162, 181, 0); text-decoration: none;">هدیه های آسمان</a></span></td> </tr> <tr> <td style="border-color: rgb(24, 86, 230); border-style: solid; border-width: 1px;"> <div><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">34/7</span></div> </td> <td style="border-color: rgb(24, 86, 230); border-style: solid; border-width: 1px;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-weight: bold;"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://chap.sch.ir/books/1016" style="cursor: pointer; color: rgb(162, 181, 0); text-decoration: none;">هدیه های آسمان ویژه اهل سنت</a></span></span></td> </tr> <tr> <td style="border-color: rgb(24, 86, 230); border-style: solid; border-width: 1px;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">24</span></td> <td style="border-color: rgb(24, 86, 230); border-style: solid; border-width: 1px;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.chap.sch.ir/ketabDetail.asp?id=77" style="cursor: pointer; color: rgb(162, 181, 0); text-decoration: none;">تعلیمات اجتماعی</a></span></td> </tr> </tbody> </table> </td> <td style="background-color: rgb(253, 249, 236);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong>پایه ششم</strong></span></td> </tr> </tbody> </table> </div> <div><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">&nbsp;</span></div></div></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table> text/html 2013-09-26T06:24:48+01:00 www.dabstan.ir الهی بخش سپاهی کلاس های چند پایه (مشکلات و مسایل- مشكلات خاص- مدیریت و سازماندهی کلاس-راه حل های پیشنهادی http://www.dabstan.ir/post/155 text/html 2013-09-20T08:05:15+01:00 www.dabstan.ir الهی بخش سپاهی کتاب ؛روش تدریس ونمونه طرح درس ریاضی اول ابتدایی http://www.dabstan.ir/post/153 <p align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: medium; background-color: rgb(229, 233, 245);"><font size="2" face="Tahoma">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</font></p><p align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: medium; background-color: rgb(229, 233, 245);"><font color="#ffffff" size="1" face="Tahoma"></font></p><p align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: medium; background-color: rgb(229, 233, 245);"><img border="2" alt="" src="http://math-dept.talif.sch.ir/images/extract_image.php?image_id=341" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><img border="2" alt="" src="http://math-dept.talif.sch.ir/images/extract_image.php?image_id=339" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><font color="#ffffff" size="1" face="Tahoma"><a href="http://math-dept.talif.sch.ir/index.php?page_id=129" style="font-size: 11px; color: rgb(80, 157, 230); text-decoration: none;"><img alt="" src="http://math-dept.talif.sch.ir/images/extract_image.php?image_id=342"></a></font></p> text/html 2013-09-20T08:00:30+01:00 www.dabstan.ir الهی بخش سپاهی پیش نویس راهنمای معلم ریاضی دوم و ششم ابتدایی http://www.dabstan.ir/post/152 <div><br></div><div><table width="100%" style="font-family: Tahoma; background-color: rgb(229, 233, 245);"><tbody><tr><td width="35%" align="center" valign="middle"><div class="page_image_desc" style="font-size: 11px; color: rgb(153, 153, 153);"></div></td></tr></tbody></table><div class="page_body" style="font-family: Tahoma; text-align: justify; padding: 0px 5px; background-color: rgb(229, 233, 245);"><p></p><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="55%" bgcolor="#ffff99" align="center"><tbody><tr><td height="40"><p align="center"><font size="2" face="Tahoma"><a href="http://math-dept.talif.sch.ir/index.php?page_id=131" target="_self" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205); text-decoration: none;">&nbsp;<strong>پیش نویس راهنمای معلم&nbsp; ریاضی دوم و ششم ابتدایی</strong></a><img alt="" src="http://math-dept.talif.sch.ir/images/extract_image.php?image_id=345"></font></p></td></tr></tbody></table><p></p><p></p><p align="center"><font color="#ff0000" size="2" face="Tahoma"></font></p><table border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" width="50%" align="center"><tbody><tr><td><a href="http://math-dept.talif.sch.ir/pdf/RIAZI-2.pdf" target="_blank" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205); text-decoration: none;"><img border="0" alt="" src="http://math-dept.talif.sch.ir/images/extract_image.php?image_id=347"></a></td><td><a href="http://math-dept.talif.sch.ir/pdf/riazi6.zip" target="_blank" style="font-size: 11px; color: rgb(80, 157, 230); text-decoration: none;"><img border="0" alt="" src="http://math-dept.talif.sch.ir/images/extract_image.php?image_id=348"></a></td></tr></tbody></table><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p align="center"><font color="#ff0000" size="2" face="Tahoma">لطفا پس از دریافت فایلها آنها را از حالت zip خارج نموده و مطالعه نمایید.</font></p><p align="center"><font color="#ff0000" size="2" face="Tahoma"><a href="http://math-dept.talif.sch.ir/files/extract_file.php?file_id=496" target="_blank" style="font-size: 11px; color: rgb(29, 119, 205); text-decoration: none;">روش تدریس ریاضی ششم ابتدایی</a>&nbsp;</font><img alt="" src="http://math-dept.talif.sch.ir/images/extract_image.php?image_id=345" style="font-size: small; background-color: rgb(255, 255, 153);"></p></div></div> text/html 2013-09-07T18:00:19+01:00 www.dabstan.ir الهی بخش سپاهی آزمون تستی تیز هوشان ششم ابتدایی http://www.dabstan.ir/post/149 <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff; font-size: large;">آزمون تستی تیز هوشان ششم ابتدایی 4</span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff; font-size: large;"><a title="آزمون تستی تیزهوشان " href="http://s1.picofile.com/file/7672112254/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86_%D8%AA%D8%B3%D8%AA%DB%8C_%D8%AA%DB%8C%D8%B2_%D9%87%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86.pdf.html"><img src="http://www.azinboard.com/images/generic/lite/download.png" alt=""></a></span></p> text/html 2013-09-07T17:58:51+01:00 www.dabstan.ir الهی بخش سپاهی آزمون تستی اجتماعی ششم 100 سوالی از اول تا آخر کتاب همراه با پاسخ نامه http://www.dabstan.ir/post/148 <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff; font-size: large;">آزمون تستی اجتماعی ششم &nbsp;100 سوالی&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff; font-size: large;">از اول تا آخر کتاب همراه با پاسخ نامه&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"><br></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff; font-size: large;"><a title="اجتماعی ششم" href="http://s3.picofile.com/file/7717783224/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86_%D8%AA%D8%B3%D8%AA%DB%8C_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C_%D8%B4%D8%B4%D9%85_%D8%A8%D8%A7_%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87.pdf.html"><img src="http://www.azinboard.com/images/generic/lite/download.png" alt=""></a></span></p> text/html 2013-09-07T17:52:22+01:00 www.dabstan.ir الهی بخش سپاهی دانلود فعالیت ها ، داستان ها ، انیمیشن‌ها ، فیلم ها و پاورپوینت های درس تفکر و پژوهش ششم ابتدایی http://www.dabstan.ir/post/147 <p>&nbsp;</p><div class=" " dir="rtl" align="right"><hr align="right" size="2" width="100%"></div><p class=" " dir="rtl">&nbsp;&nbsp;</p><p class=" " dir="rtl">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<img src="http://baranemehr.persiangig.com/Edame-matlab.gif" alt="http://baranemehr.persiangig.com/Edame-matlab.gif"></p><p class=" " dir="rtl">&nbsp;&nbsp;</p> text/html 2013-09-07T17:47:19+01:00 www.dabstan.ir الهی بخش سپاهی پاور پوینت مطالب مفید فصل 3 ریاضی ششم (مخصوص معلم ) http://www.dabstan.ir/post/146 <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><strong>پاور پوینت مطالب مفید فصل 3 ریاضی ششم (مخصوص معلم )</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><strong></strong>&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><a title="lدانستنی های معلم فصل 3 ریاضی ششم ابتدایی" href="http://s3.picofile.com/file/7617694836/%D9%81%D8%B5%D9%841_%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%871.ppsx.html"><img src="http://www.picofile.com/content/images/download_button.gif" alt=""></a></p> text/html 2013-09-07T17:46:42+01:00 www.dabstan.ir الهی بخش سپاهی پاور پوینت های درس اجتماعی ششم ابتدایی http://www.dabstan.ir/post/145 <p style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #0000ff; font-size: large;">پاور پوینت های درس اجتماعی ششم ابتدایی&nbsp;</span></p> <p align="center">&nbsp;</p> <p align="center"><span style="color: #008000; font-size: large;">محصولات کشاورزی از تولید ...</span><a title="محصولات کشاورزی" href="http://s1.picofile.com/file/7635389244/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C_%D8%8C%D8%A7%D8%B2_%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D8%AA%D8%A7_%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81.ppsx.html"><img src="http://www.azinboard.com/images/generic/lite/download.png" alt=""></a></p> <p align="center"><span style="color: #ff0000; font-size: large;">&nbsp; &nbsp;تصمیم گیری</span>&nbsp;<a title="تصمیم گیری" href="http://s3.picofile.com/file/7635390428/%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C_6.ppsx.html"><img src="http://www.azinboard.com/images/generic/lite/download.png" alt=""></a></p> <p align="center">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<span style="color: #008000; font-size: large;">عوامل موثر در کشاورزی</span><a title="عوامل موثر در کشاورزی" href="http://s3.picofile.com/file/7635401505/%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84_%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1_%D8%AF%D8%B1_%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C.ppsx.html"><img src="http://www.azinboard.com/images/generic/lite/download.png" alt=""></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p align="right"><span style="color: #ff0000; font-size: large;">پیشرفت های علمی مسلمانان</span>&nbsp;<a title="پیشرفت های علمی مسلمانان" href="http://s3.picofile.com/file/7635397197/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1%D8%B3_9_.ppsx.html"><img src="http://www.azinboard.com/images/generic/lite/download.png" alt=""></a>&nbsp;</p> <p align="right"><span style="color: #0000ff; font-size: large;">ایران و منابع انرژی(طلای سیاه)</span>&nbsp;<a title="ایران و منابع انرژی " href="http://s1.picofile.com/file/7637009244/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87_%D8%AF%D8%B1%D8%B3_7.ppsx.html"><img src="http://www.azinboard.com/images/generic/lite/download.png" alt=""></a></p> <p align="right">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;" align="right">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<span style="color: #008000; font-size: large;">&nbsp;اصفهان</span> &nbsp;<a title="پاورپوینت اصفهان" href="http://s2.picofile.com/file/7651539886/Presentation2.pptx.html"><img src="http://www.azinboard.com/images/generic/lite/download.png" alt=""></a></p>