تبلیغات
.
 

 

 

.


طرح درس ,کتاب ششم ،روش تدریس

 

 مجموعه از قرائت های صفحات قرآن کامل مربوط به پایه ششم ابتدایی

قرار دارد که متن صفحات کامل را دو بار تکرار کرده است .

دانلود مجموعه اول

منبع

  نویسنده : الهی بخش سپاهی ׀ تاریخ : جمعه 19 آبان 1391׀ نظرات

راهنمای دروس و روش تدریس ها

سلام دوستان عزیزم

برای راحتی کار شما عزیزان، راهنمای معلم و روش تدریس برخی از دروس رو در این پست گذاشتم که امیدوارم مورد استفاده تون قرار بگیره.

  دانستنی های ریاضی پایه اول  ۱۶/۵/۹۱

 دانستنی های ریاضی دوره ابتدایی  ۱۶/۵/۹۱

 کتاب راهنمای هنر ( برای معلمان چهارم ، پنجم و ششم ابتدایی )

 راهنمای معلم علوم اول ( کتاب تازه تالیف )

مراحل تدریس مربع های شگفت انگیز(سودوکو) در پایه اول

 روش تدریس ریاضی دوم  ۱۶/۵/۹۱

پیش نویس راهنمای معلم علوم دوم (۷ درس اول)

پیش نویس راهنمای معلم علوم دوم (۷ درس دوم)

پیش نویس راهنمای معلم علوم ششم (۷ درس اول)

پیش نویس راهنمای معلم علوم ششم (۷ درس دوم)

کتاب راهنمای معلم درس تربیت بدنی پایه ششم

کتاب راهنمای معلم درس تفکر و پژوهش

روش تدریس ریاضی ششم(صفحه ۳۵-۱)جدید ۱/۰۷/۹۱

روش تدریس ریاضی ششم(صفحه ۹۹-۳۶)جدید ۲۰/۰۷/۹۱

منبع:دبستان آنلاین

  نویسنده : الهی بخش سپاهی ׀ تاریخ : سه شنبه 2 آبان 1391׀ نظرات

اشکالات چاپی فصل اول ریاضی ششم جهت اطلاع همکاران محترم

تکلیف هفته چهارم مهر  نویسنده : الهی بخش سپاهی ׀ تاریخ : دوشنبه 1 آبان 1391׀ نظرات

نکته های قــــــــــــــرآنی            روانشناسی دانش آموزان            امــــــــامان و پیــــامبــران


رازهــــــــــــــای نـــــــماز            رازهـــــــای  صـــــــــلوات               لینــــــک های مذهبــــــی 


سایــــــــت و وبــــــــــلاگ           آشنـــایی با نــــرم افزارها             آشـــنایی با سخـــت افزار


ترفــــــند های کامپیـــــوتر              دنـــــیای ایــــــــــــــنترنت              آمـــوزش کامپیـــــــــــوتر


دانــــــــــــــش آمـــــوزان             تـــــدریــــــــــــــــــــــــس               روشـــــهای مطالعـــــــــه


آموزشــــــهای مختلـــــف           ارزشـــــــــــــــــــیابــــــی              یـــــادگیـــــــــــــــــــــــری


کـــــودکــــــــــــــــــــــــان            کـــــــــــــــــلـــــاس درس               امتحـــــــان و اجــــرای آن


مـــــدرســـــــــــــــــــــــه             طــــــــــــــــــــــــرح درس               اعـــــــــــــــداد عـــــجیب 


فوت و فن های معلمــــی          مدیــــــــــــــــــــــریــــــت                 دوره ابتــــــــــــــــــــدایی


دوره راهنمـــــــــــــــــایی           دوره متوســــــــــــــــــطه                شــــــورای معلمــــــــــان


بــارم بندی و بودجه بنــدی        اعــــــــداد شــــگفت انگیز              نکـــــــات آموزشــــــــــی


روشــــــها و فنون تدریـس          دنـــــــــــــــــیای ر یـاضی               سوال امتحانی راهنـمایی


سوال امتحانی  ابتــــدایی         سوال امتحانی متوســطه            شادکـــــامی و موفــــقیت


روانشــــناسی شخـصیت          روانشــــناسی یادگیـــری             دنــــــــــــــیای شــــیمی


روانشـناسی نوجـــــــوان           روانشــــناسی کـــــــودک             بهـــــــــــــــــــداشت روان


بیمـــــاریها و داروهـــــــــا           تغــــذیه و سلامــــــــــــت             انــــسان شگــــــــــــــفت


دانســــــنیهای جالـــــــب          سلامــــــــــــــــت بـــــدن              بـــــدن انســــــــــــــــــان


آشـــــنایی با جـــــــانوران         خـــــوراکیها و گیاهـــــــان              عجــــــــــــایب طبـــــیعت


آشــــنایی با کـــــــــــرات           دانســــتنیهای علـــــــمی             شنــاخت جهان هستــــی


آیـــــا می دانیـــــــــــــــد            مشـــــکلات رفتــــــــــاری                اختــــراعات و اکتـــشافات 
  نویسنده : الهی بخش سپاهی ׀ تاریخ : دوشنبه 1 آبان 1391׀ نظرات

دانلود رایگان طرح درس ها

طرح درس هدیه های آسمانی برای تمام دروسطرح درس بخوانیم دوم ابتدایی سری اول
دانلود طرح درس بخوانیم سری دومطرح درس بخوانیم کلاس دوم سری سوم
طرح درس ریاضی جمع با انتقالطرح درس هدیه های آسمانی دوم ابتدایی
طرح درس روزانه درس فارسی دوم دبستاندانلود طرح درس روزانه درس بخوانیم پایه دوم ابتدایی
طرح درس ریاضی دوم – اشکال هندسیدانلود طرح درس ریاضی دوم ابتدایی – جمع اعداد دو رقمی
طرح درس ریاضی دوم ابتدایی – جمعطرح درس کامل هدیه آسمانی دوم ابتدایی
طرح درس ریاضی دوم -واحد بادگیری –  یاددهی یادگیریطرح درس ورزش  دوم ابتدایی
طرح درس هدیه های آسمانی دوم دبستان

منبع  نویسنده : الهی بخش سپاهی ׀ تاریخ : دوشنبه 1 آبان 1391׀ نظرات

دانلود رایگان نمونه سوالات درمقطع اول دبستان

سوالات درس فارسی اول ابتدایی

سوالات درس علوم اول دبستان

نمونه سوالات فصل به فصل علوم اول

آزمون سنجش دانش ریاضی ویژه معلمان مقطع ابتدایی

امتحان دروس فارسی ، علوم و ریاضی کلاس اول ابتدایی

نمونه سوالات امتحان ریاضی کلاس اول دبستان

اقدام پژوهی املا اول ابتدایی – جهت تقویت املاء

اشعار حروف الفبا کلاس اول

بخش کردن و صداکشی کلمات در کلاس اول

نمونه متن املا کلاس اول – درس به درس

آموزش املای نقطه ای در کلاس اولی ها

نکات و توصیه های در املا برای والدین  نویسنده : الهی بخش سپاهی ׀ تاریخ : دوشنبه 1 آبان 1391׀ نظرات


 دانلود طرح درس های روزانه و سالانه در مقطع دوم ابتدایی

دانلود رایگان طرح درس ها

طرح درس هدیه های آسمانی برای تمام دروسطرح درس بخوانیم دوم ابتدایی سری اول
دانلود طرح درس بخوانیم سری دومطرح درس بخوانیم کلاس دوم سری سوم
طرح درس ریاضی جمع با انتقالطرح درس هدیه های آسمانی دوم ابتدایی
طرح درس روزانه درس فارسی دوم دبستاندانلود طرح درس روزانه درس بخوانیم پایه دوم ابتدایی
طرح درس ریاضی دوم – اشکال هندسیدانلود طرح درس ریاضی دوم ابتدایی – جمع اعداد دو رقمی
طرح درس ریاضی دوم ابتدایی – جمعطرح درس کامل هدیه آسمانی دوم ابتدایی
طرح درس ریاضی دوم -واحد بادگیری –  یاددهی یادگیریطرح درس ورزش  دوم ابتدایی
طرح درس هدیه های آسمانی دوم دبستان

منبع  نویسنده : الهی بخش سپاهی ׀ تاریخ : دوشنبه 1 آبان 1391׀ نظرات

بخش اول              

بخش دوم             

بخش سوم           

بخش چهارم         

بخش پنجم             نویسنده : الهی بخش سپاهی ׀ تاریخ : دوشنبه 1 آبان 1391׀ نظرات

جدول مواد درسی کلاس ششم ابتدایی

ساعت در هفته

مواد درسی

3

قرآن

2

تعلیمات دینی و اخلاق

5

زبان و ادبیات فارسی

3

مطالعات اجتماعی و آداب زندگی

4

ریاضیات

2

علوم تجربی

2

هنر

2

سلامت و تربیت بدنی

1

تفکر و پژوهش

1

کار و فناوری
  نویسنده : الهی بخش سپاهی ׀ تاریخ : دوشنبه 1 آبان 1391׀ نظرات  نویسنده : الهی بخش سپاهی ׀ تاریخ : دوشنبه 1 آبان 1391׀ نظرات

در زیر دو روش اثبات قضیه معروف فیثاغورث را مشاهده می کنید :

                                                                                
  نویسنده : الهی بخش سپاهی ׀ تاریخ : دوشنبه 1 آبان 1391׀ نظرات

پیش نویس راهنمای معلم پایه دوم

دانلود فایل

پیش نویس راهنمای معلم پایه ششم

فصل اول : کسر متعارفی             درس اول : کسر – عدد مخلوط ( صفحه ی 2 الی 5 )

فصل اول : کسر متعارفی       درس دوم  : مقایسه و ساده کردن کسرها ( صفحه ی 6 الی 9 )

فصل اول : کسر متعارفی             حل مسئله : راهبرد رسم شکل ( صفحه ی 10 الی 11 )

فصل دوم:  عدد های اعشاری        درس اول : نمایش اعشاری عددها  ( صفحه ی 22 الی 25 )

فصل دوم   :  عدد های اعشاری   درس دوم : جمع ، تفریق وضرب عددهای اعشاری ( صفحه ی 26 الی 29 )

فصل دوم : عددهای اعشاری       درس سوم : تقسیم یک عدد بر عددهای طبیعی ( صفحه ی 32 الی 35 )

فصل دوم : عددهای اعشاری    حل مسئله : راهبرد الگویابی ( صفحه ی 30 الی 31 )

فصل چهارم : عددها تقریبی          درس اول : تقریب زدن – قطع کردن ( صفحه ی 62 الی 65)

فصل چهارم : عددها ی تقریبی        درس دوم : تقریب زدن – گرد کردن ( صفحه ی 66 الی 69)

فصل چهارم : عددها ی تقریبی     درس سوم : نمایش عدد های تقریبی روی محور  ( صفحه ی 72 الی 75)

فصل چهارم : عددهای تقریبی      درس چهارم : محاسبه ی تقریبی و ترتیب انجام عملیات ( صفحه ی 76 الی 78)

فصل چهارم : عددهای تقریبی      حل مسئله : راهبرد حل مسئله ی ساده تر  ( صفحه ی 70 الی 71 )

فصل ششم :  آمار و احتمال      درس اول : جمع آوری و نمایش داده ها  ( صفحه ی 102الی 105 )

منبع : گروه درسی ریاضی  نویسنده : الهی بخش سپاهی ׀ تاریخ : دوشنبه 1 آبان 1391׀ نظرات

برگرفته از وبلاگ : دو فرشته آسمانی


برای دریافت نمونه سوال کلیک کنید.  نویسنده : الهی بخش سپاهی ׀ تاریخ : دوشنبه 1 آبان 1391׀ نظرات


 
CopyRight 2009 , margook.Mihanblog.Com , All Rights Reserved
Powered By Mihanblog | Template By : Kashkul.Com - P30Temp.Co.Cc